فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 38
  • بازدید دیروز: 5,430
  • کل بازدید ها: 3,527,022
  • ورودی موتور جستجو: 49,786

آزمایشگاه آب و خاک

خدمات آزمایشگاه تحقیقات خاک وآب :

 

تجزیه های شیمیایی در نمونه های خاک:

 
اسیدیته خاک-هدایت الکتریکی یا شوری –آهک- کربن آلی- فسفر قابل جذب-پتاسیم قابل جذب-بر قابل جذب – آنیونها و کاتیونهای محلول خاک – عناصر کم مصرف قابل جذب مثل آهن منگنز روی و مس – عناصر سنگین مثل کادمیم و سرب –ظرفیت تبادل کاتیونی – گچ

تجزیه های فیزیکی در نمونه های خاک:

بافت خاک –ظرفیت مزرعه – ضریب نقطه پژمردگی-منحنی رطوبتی خاک – جرم مخصوص ظاهری- جرم مخصوص حقیقی – درصد رطوبت

تجزیه های شیمیایی در نمونه های آب :

اسیدیته آب- هدایت الکتریکی – کربنات- بیکربنات-کلر- سولفات-پتاسیم-سدیم-کلسیم و منیزیم-مواد جامد محلول

تجزیه های شیمیایی در نمونه های گیاه  :

گیاه شامل انواع نمونه های بذر غده ساقه و برگ می باشد.

ازت-فسفر-پتاسیم= آهن-منگنز-روی-مس-کلسیم –منیزیم- بر-ازت نیتراته –درصد ماده خشک گیاهی

  اسامی پرسنل آزمایشگاه خاک و آب

 ۱-مهندس محمد تکاسی

 سمت:کارشناس مسئول آزمایشگاه خاک و آب

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک

تلفن تماس: ۰۲۴۳۳۷۸۳۸۴۰

 ایمیل:mtokasi1347@yahoo.com

  ۲-مهندس اسماعیل سهرابی

 سمت:کارشناس آزمایشگاه خاک و آب

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد باغبانی گرایش

  ۳- مهندس لیلا  قربانلو

سمت:کارشناس آزمایشگاه خاک و آب

رشته تحصیلی: کارشناس خاکشناسی

 

برخی از دستگاه های موجود در آزمایشگاه 

دستگاه pH متر

21

کاربرد : برای سنجش  اسیدیته نمونه های خاک وآب و محلولهای شیمیاییشرکت سازنده :  کمپانی    METROHM   کشور سوئیس

 روش کار :ابتدا دستگاه با استفاده از بافر هایی با اسیدیته مشخص که زیر الکترود  دستگاه  قرار داده می شود کالیبر شده سپس نمو نه ها  اندازه گیری می شوند.

دستگاه ترکیبی شوری سنج و pH متر

(Conductivity & pH METER)

22

کاربرد :برای سنجش  شوری و اسیدیته نمونه هاشرکت سازنده :  کمپانی    GENWAY  مدل ۴۳۳۰  کشور انگلستان

روش کار :ابتدا دستگاه با استفاده از بافر هایی با اسیدیته یا شوری مشخص که زیر الکترود های مربوطه قرار داده می شوندکالیبر شده سپس نمو نه ها  اندازه گیری می شوند.

دستگاه فلیم فتو متر

23

شرکت سازنده :  کمپانی    CORNING  مدل ۴۱۰   کشور انگلستان

کاربرد : برای سنجش عناصر Na, K, Li

روش کار :پس از عصاره گیری نمونه ها دستگاه با استفاده از محلولهای استاندارد

هر عنصر کالیبره شده و غلظت  در نمونه ها قرائت  و نتایج برحسب ppm  گزارش می شود.

دستگاه اسپکترو فتو متر  

24

 شرکت سازنده :  کمپانی    MILTON  ROY مدل SPECTRONIC 21D  کشور امریکا

  کاربرد : برای سنجش عناصر که قابلیت رنگ سنجی دارند مثل فسفر و نیترات و بور در نمونه های آب و عصاره های خاک و آبروش کار :ابتدا عصاره ها با محلول های خاص که قابلیت رنگ دهی دارند رنگی می شود  سپس دستگاه بااستاندارد هایی که آنها نیز با استفاده از مواد مربوطه رنگی شده اند کالیبر می شود و باتوجه به میزان جذب نورآن طیف رنگ در آن طول موج غلظت نمونه ها سنجیدهمی شود و نتایج برحسب ppm   گزارش می گردد.

 اجاق هضم  چهل خانه 

25

شرکت سازنده :  کمپانی    MISACH           کشورایران

کاربرد : برای هضم  نمونه خاک و  گیاه (مثل هضم تر برای NPK گیاه  وهضم سه اسید)

روش کار :لوله های هضم که داخل جعبه مخصوص قرار دارد را روی دستگاه قرار داده و دستگاه روشن می شود که دمای آن قابل تنظیم می باشد.

 دستگاه جذب اتمی  

28

شرکت سازنده    : کمپانی     GBC    مدل  Avant    p     کشور استرالیا

کاربرد : برای سنجش عناصر ریز مغذی وعناصر سنگین در آب وعصاره های خاک و گیاه

روش کار : برای اندازه گیری عناصر ابتدا لامپ مخصوص به عنصر مربوطه داخل محفظه دستگاه قرار می گیرد

سپس با استفاده از محلولهای استاندارد هر عنصردستگاه کالیبر شده وبرای قرائت نمونه ها آماده می شود. و نتایج  بر حسبppm  گزارش می گردد.

دستگاه کوره گرافیتی  

29

شرکت سازنده    : کمپانی     GBC    مدل  Avant    p     کشور استرالیا

روش کار : برای اندازه گیری عناصر ابتدا  محلول غلیظ تر استاندارد عنصر مربوطه در محل مربوطه قرار داده می شودکاربرد : برای سنجش عناصر ریز مغذی وعناصر سنگین در آب وعصاره های خاک و گیاه و کالیبراسیون اتوماتیک توسط خود دستگاه انجام می شود و سپس با قرار دادن نمونه ها در دستگاه  میزان هر عنصر رائت و نتایج برحسب  ppb   گزارش می شود.

دستگاه کوره برقی

33

شرکت سازنده :  کمپانی    Nabertherm  مدل B 170کشور آلمان

کاربرد : برای سوزاندن نمونه هایی گیاهی برای هضم خشک

روش کار :نمونه ها را داخل بوته هایی چینی ریخته سپس داخل کوره قرار می دهیم که ذما و زمان را تنظیم می کنیم.

 لیست تعرفه های ارئه خدمات آزمایشگاهی