فارسی | English

جستجو

 • کاربران حاضر: 0
 • بازدیدکننده امروز: 48
 • بازدید دیروز: 5,430
 • کل بازدید ها: 3,527,163
 • ورودی موتور جستجو: 49,787

آزمایشگاه بیوتکنولوژی و فیزیولوژی

خدمات آزمایشگاه تحقیقات فیزیولوژی گیاهی

 • اندازه گیری میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز، نیترات ردوکتاز و…
 • اندازه گیری قندهای محلول
 • تعیین میزان گلایسین بتائین
 • اندازه گیری میزان اسیدآمینه پرولین
 • سنجش غلظت پروتئین کل
 • پراکسیداسیون چربی های غشا (LPO)- اندازه گیری مالون دی آلدهید
 • درصد نشت الکترولیتی
 • اندازه گیری رنگدانه های کلروفیل، زانتوفیل، بتاکاروتن
 • اندازه گیری فلاونوئیدها
 • اندازه گیری آنتی اکسیدان های آسکوربات و دهیدرو آسکوربات
 • اندازه گیری فنل کل
 • سنجش فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز در بذر
 • تست جوانه زنی و انواع پرایمینگ بذور
 • محتوی آب نسبی از دست رفته
 • محتوی آب نسبی برگ (RWC)
 • شمارش استوماتا
 • و …

خدمات آزمایشگاه تحقیقات بیوتکنولوژی

 • خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه در آزمایشگاه بیوتکنولوژی
 • جداسازی و کشت و شناسایی قارچ­های عامل بیماری در گیاهان
 • جداسازی و کشت و شناسایی باکتری­های عامل بیماری در گیاهان
 • جداسازی و شناسایی ویروس­های عامل بیماری در گیاهان
 • استخراج DNA و RNA برای انجام فعالیت­های پژوهشی
 • انجام واکنش Polymerase chain reaction (PCR) برای انجام فعالیت ­های پژوهشی
 • شناسایی و یا ردیابی ژن خاص با دستگاه Real- time PCR
 • بررسی بیان ژن با روش Real time PCR
 • کشت بافت

اسامی پرسنل آزمایشگاه

دکتر حسین جعفری 

سمت:رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

رشته تحصیلی: دکتری ژنیتیک مولکولی دانشگاه واخنینگن هلند

h.jafari@gmail.com

دکتر پرویز مرادی

سمت:رئیس مرکز

رشته تحصیلی:دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه بیرمنگام انگلستان

تلفن تماس: ۰۲۴۳۳۰۲۶۲۰۷ parvizmoradi@gmail.com

 ندا زند

سمت:  کارشناس بیوتکنولوژی آزمایشگاه

رشته تحصیلی:  کارشناسی ارشد  بیماری شناسی گیاهی

دانشگاه : تربیت مدرس

تلفن تماس:     ۳۳۷۸۳۸۴۰-۰۲۴ nedazand495@yahoo.com    

 تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی

 دستگاه اسپکترو فتو متر

 1430894746_31

کاربرد : قرائت طول موج های مربوطه در  اندازه گیری انواع صفات

دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

1430894739_34

کاربرد : جدا کردن فاز جامد از فاز مایع محلول ها در شرایط دمای پایین

 دستگاه بن ماری

1430894760_33

کاربرد : حرارت دادن غیر مستقیم محلول ها

دستگاه آون

کاربرد : خشک کردن نمونه های گیاهی

                                                             

کاربرد دستگاه PCR  

1430894738_32

بطور کلی به دو منظور اصلی به کار می رود:
۱) تهیه نسخه های متعدد از یک ژن
۲) بررسی حضور یا عدم حضور یک ژن خاص در یک قطعه

دستگاه Real time – PCR

   1430894793_36

 کاربرد این دستگاه مشاهده لحظه به لحظه فرایند تکثیر DNA می­باشد. در این دستگاه تشخیصی، یک ماده فلورسانت

در طی واکنش متناسب با میزان محصولات هر سیکل آزاد می­شود و میزان فلورسنت آن توسط یک نمایانگر (Detector) شناسایی و ثبت می­گردد.

 ژل داک

 

 1430894734_37

رایج­ترین کاربرد این دستگاه مشاهده و ثبت تصویر از DNA تکثیر شده در واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR) است.

به منظور گرفتن تصویر، ژل در دستگاه قرار داده می­شود. تصویر برداری و روئیت ژل در دستگاه ژل داک با اشعه UV انجام می­شودو امکان مشاهده حرکت نمونه­ها در ژل فراهم می­گردد.