فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 55
  • بازدید دیروز: 4,956
  • کل بازدید ها: 1,469,238
  • ورودی موتور جستجو: 34,237

آزمایشگاه تجزیه کود

آزمایشگاه تخصصی کود مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان به استناد آیین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی و دستورالعمل نحوه انتخاب آزمایشگاه همکاربا توجه به توانایی فنی و تجهیزات آزمایشگاهی، به عنوان یکی از آزمایشگاه های همکار در جهت آنالیز کودهای شیمیایی و آلی با توجه به دامنه فعالیت تعریف شده از مورخه ۱۳۹۶/۶/۷ کار خود را به صورت رسمی آغاز نموده است.

متقاضیان تجزیه کودهای شیمیایی و آلی ابتدا باید  فرم درخواست تجزیه را تکمیل و به همراه نمونه کودی با بسته بندی مناسب و  مدارک مورد نیاز که در فرم به آنها اشاره شده است به آزمایشگاه ارسال فرمایند.

 

  دامنه فعالیت آزمايشگاه کود مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

عنوان آزمون ردیف
ازت کل ۱
ازت آمونیاکی ۲
بیوره ۳
پتاسیم محلول در آب ۴
فسفر محلول در آب ۵
فسفر کل ۶
عناصر محلول در آب (روی، منگنز، مس، آهن، بور، منیزیم، کلسیم و سدیم) ۷
عناصرکل (روی، منگنز، مس، آهن، بور، منیزیم، کلسیم و سدیم) ۸
عناصر کلاته ۹
آهن فرو و فریک ۱۰
عناصر سنگین( سرب، کادمیوم، نیکل، کبالت) ۱۱
کلر محلول ۱۲
گوگرد کل ۱۳
گوگرد عنصری ۱۴
گوگرد محلول در آب ۱۵
کربن آلی ۱۶
مواد آلی ۱۷
اسیدیته آزاد (H2SO4) ۱۸
اسیدیته آزاد (P2O5) ۱۹
از هم پاشیدگی در آزمایشگاه و خاک ۲۰
دانه بندی (شماره الک بر اساس استاندارد ملی موجود) ۲۱
رطوبت (خلا) ۲۲
رطوبت (آون) ۲۳
مواد نامحلول در آب ۲۴
درصد حلالیت ۲۵
pH ۲۶
EC ۲۷
دانسیته ۲۸

نکات مهمی که آزمایشگاههای همکار در نمونه های ثبتی بایستی مورد توجه قرار دهند.

۱–در تمامی کودها، همه عناصر اظهار شده در برچسب باید آنالیز شود.

۲- در تمامی کودها کلر و سدیم محلول باید آنالیز شود.

۳- در تمامی کودها عناصر سنگین شامل کادمیوم، سرب، نیکل،کبالت و آرسنیک کل باید آنالیز شود.

۴- به غیر از عناصر سنگین و ازت ،بقیه آیتم ها باید به صورت محلول در آب گزارش شود ودر کودهای کلاته حتما عناصر کلاته هم اندازه گیری شود..

۵- در کودهای آلی حتما باید EC , pH   اندازه گیری شود.

۶- در کودهای آلی باید فسفر قابل دسترس آنالیز شود و در بقیه موارد فسفر محلول در آب.

۷- در کودهایی که استاندارد ملی برای آنها تعریف شده است آیتمها ی موجود در استاندارد ملی برای آن کود باید آنالیز شود.

۸- در کودهای مایع وخمیری بایستی دانسیته اندازه گیری شود.

۹- در کودهای آلی جامد باید ابتدا آنالیز میکروبی انجام شود. در صورت تایید عدم وجود عوامل میکروبی،نمونه تحویل گرفته شده و آنالیز انجام شود.

۱۰-در کمپوست زباله شهری می بایست وزن مخصوص ظاهری و نیز تست شاخص جوانه زنی انجام گردد.

۱۱-در کودهای محلول در آب و یا محلول پاشی که جامد می باشند می بایست تست حلالیت نیز انجام گردد.

 

دانلود فرم درخواست تجزیه

دانلود تعرفه ۱۳۹۵