فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 56
  • بازدید دیروز: 5,430
  • کل بازدید ها: 3,527,322
  • ورودی موتور جستجو: 49,787

آزمایشگاه تجزیه کود

آزمایشگاه تخصصی کود مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان به استناد آیین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی و دستورالعمل نحوه انتخاب آزمایشگاه همکاربا توجه به توانایی فنی و تجهیزات آزمایشگاهی، به عنوان یکی از آزمایشگاه های همکار در جهت آنالیز کودهای شیمیایی و آلی با توجه به دامنه فعالیت تعریف شده از مورخه ۱۳۹۶/۶/۷ کار خود را به صورت رسمی آغاز نموده است.

متقاضیان تجزیه کودهای شیمیایی و آلی ابتدا باید  فرم درخواست تجزیه را تکمیل و به همراه نمونه کودی با بسته بندی مناسب و  مدارک مورد نیاز که در فرم به آنها اشاره شده است به آزمایشگاه ارسال فرمایند.

 

  دامنه فعالیت آزمايشگاه کود مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

ردیف نوع آزمایش
۱ آماده سازی جهت تجزیه
۲ درصد نم آزاد (آون خلا)
۳ رطوبت کل 
۴ افت در اثر سوخت
۵ آهن کلاته
۶ روی کلاته
۷ منگنز کلاته
۸ مس کلاته
۹ کلسیم کلاته
۱۰ کربن آلی
۱۱ بیوره
۱۲ ازت کل
۱۳ فسفر کل
۱۴ مس کل
۱۵ بر محلول
۱۶ سدیم کل در کودهای آلی
۱۷ فسفر محلول
۱۸ آهن محلول در کودهای معدنی
۱۹ منگنز محلول در کودهای معدنی
۲۰ روی محلول در کودهای معدنی
۲۱ مس محلول در کودهای معدنی
۲۲ کلسیم محلول 
۲۳ کلسیم کل
۲۴ منیزیم محلول
۲۵ منیزیم  کل
۲۶ آهن کل
۲۷ آزمون آزمایشگاه
۲۸ آزمون پاشیدگی
۲۹ مواد نامحلول
۳۰ پتاسیم محلول
۳۱ پتاسیم کل
۳۲ سدیم محلول
۳۳ آزاد سازی ازت یک و هفت روزه
۳۴ ازت اوره
۳۵ ازت آمونیاکی
۳۶ کلر محلول
۳۷ گوگرد کل
۳۸ گوگرد محلول
۳۹ گوگرد عنصری
۴۰ اسید سولفوریک آزاد
۴۱ اسید فسفریک آزاد
۴۲ دانه بندی با الک
۴۳ دانسیته کود مایع
۴۴ اسیدیته ۵/۱:۲
۴۵ اسید هیومیک
۴۶ عناصر سنگین


۱–در تمامی کودها، همه عناصر اظهار شده در برچسب باید آنالیز شود.

۲- در تمامی کودها کلر و سدیم محلول باید آنالیز شود.

۳- در تمامی کودها عناصر سنگین شامل کادمیوم، سرب، نیکل،کبالت و آرسنیک کل باید آنالیز شود.

۴- به غیر از عناصر سنگین و ازت ،بقیه آیتم ها باید به صورت محلول در آب گزارش شود ودر کودهای کلاته حتما عناصر کلاته هم اندازه گیری شود..

۵- در کودهای آلی حتما باید EC , pH   اندازه گیری شود.

۶- در کودهای آلی باید فسفر قابل دسترس آنالیز شود و در بقیه موارد فسفر محلول در آب.

۷- در کودهایی که استاندارد ملی برای آنها تعریف شده است آیتمها ی موجود در استاندارد ملی برای آن کود باید آنالیز شود.

۸- در کودهای مایع وخمیری بایستی دانسیته اندازه گیری شود.

۹- در کودهای آلی جامد باید ابتدا آنالیز میکروبی انجام شود. در صورت تایید عدم وجود عوامل میکروبی،نمونه تحویل گرفته شده و آنالیز انجام شود.

۱۰-در کمپوست زباله شهری می بایست وزن مخصوص ظاهری و نیز تست شاخص جوانه زنی انجام گردد.

۱۱-در کودهای محلول در آب و یا محلول پاشی که جامد می باشند می بایست تست حلالیت نیز انجام گردد.

دانلود فرم درخواست تجزیه

 

دانلود تعرفه کود سال ۹۶