فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 51
  • بازدید دیروز: 5,430
  • کل بازدید ها: 3,527,208
  • ورودی موتور جستجو: 49,787

آموزش بهره برداران

مسئول اداره: سعید باقری

تلفن :۳۳۰۲۶۱۷۵۱۹۹-۰۲۴

ایمیل:sa_bagheri2006@yahoo.com

bagheri.pdf

 اهداف و جایگاه اداره آموزش بهره برداران

 اهداف و جایگاه اداره آموزش بهره برداران نیروی انسانی ماهر و متخصص را یکی از عوامل مهم و انکار ناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می نمایند، لذا انجام هر گونه سرمایه گذاری فیزیکی را در شرایطی منتهی به رشد مستمر و توسعه اقتصادی می دانند که با سرمایه گذاری در نیروی انسانی همراه باشد. چرا که سرمایه گذاری در نیروی انسانی را نه تنها عاملی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها دانسته بلکه آن را عاملی برای استقلال و خود کفائی کشورها در زمینه فنون و تخصصهای مورد نیاز هم می دانند. آموزشهای مهارتی در بخش کشاورزی در ادامه آمورشهای ترویجی و به منظور کاربرد آسان، بهره ور و بهینه تکنولوژی کشاورزی و تکمیل زنجیره آموزش ها و توانمند سازی ها طراحی و اجرا می شوند. در واقع آموزشهای مهارتی، آموزشهایی است که فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده می کند و یا کارائی و توانایی وی را در انجام شغل، حرفه یا کسب و کار خاصی افزایش می دهد. ماموریت ما تربیت نیروی انسانی، ارتقاء دانش فنی، ارتقاء مهارت فنی و اصلاح هرم سنی تولید کنندگان بخش کشاورزی است. اهداف کلی اداره: تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص جهت اشتغال در بخش کشاورزی و مناطق روستائی ارتقای دانش فنی مورد نیاز مولدین بخش کشاورزی و روستائیان استان ارتقای مهارت فنی مورد نیاز در بخش کشاورزی و روستائیان استان اصلاح هرم سنی ، فنی و جنسی تولید کنندگان و روستائیان بخش کشاورزی.