فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 61
  • بازدید دیروز: 5,430
  • کل بازدید ها: 3,527,403
  • ورودی موتور جستجو: 49,787

آموزش کارکنان

 مسئولاداره آموزش کارکنان:محمد احمدی

تلفن تماس:۰۲۴۳۳۰۲۶۱۹۸

کارشناس :زیبا ابراهیم پور

تلفن تماس:۳۳۰۲۶۲۰۴-۰۲۴

شرح فعالیت های اداره آموزش کارکنان:

۱- انجام فرآیند نیازسنجی آموزشی برای کلیه پرسنل سازمان جهاد کشاورزی استان و ادارات تابعه:

کلیه پرسنل سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه هر ساله در موعد تعیین شده برای نیازسنجی، وارد سامانه فراگیر آموزش مربوط به خود شده و نسبت به درخواست دوره آموزشی اقدام می نمایند.

۲- ابلاغ تقویم آموزشی از طرف دفتر کل آموزش کارکنان:

دفتر کل آموزش کارکنان پس از پردازش درخواستهای ارائه شده از طرف افراد، تقویم آموزشی مربوط به هر استان را از طریق نرم افزار مدیریت فرایند آموزش ابلاغ می نماید. دفتر آموزش کارکنان هر استان موظف است دوره هایی که در تقویم آموزشی آمده است (براساس میزان بودجه ای که در اختیار دارد) اجرا نماید.

۳- اجرای دوره های آموزشی:

۳-۱- هماهنگی با اداره کل توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری

۳-۲- هماهنگی با استاد مربوطه

۳-۳- فراخوانی فراگیران

۳-۴- برگزاری کلاس

 

۴- تکمیل و بروز رسانی اطلاعات پرسنلی و ثبت اطلاعات دوره های برگزار شده در نرم افزار مدیریت فرآیند آموزش (تحت وب).

۵- صدور گواهینامه های آموزشی از طریق نرم افزار مدیریت فرایند آموزش.

۶- بررسی سوابق فراگیران

۷- ارسال گواهینامه های صادر شده به فراگیران و ثبت در برنامه شناسنامه آموزشی استانی.

۸- گزارش عملکرد به استانداری، سازمان جهاد کشاورزی استان و دفتر کل آموزش کارکنان. 

* تمامی پرسنل سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه با ورود به سامانه فراگیر آموزش (قسمت کتابخانه الکترونیکی) می توانند به کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ابلاغیه های مربوط به آموزش کارکنان دسترسی داشته باشند.  لینک مربوطه: http://www.sto-areo.org