فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 88
  • بازدید دیروز: 1,248
  • کل بازدید ها: 3,179,388
  • ورودی موتور جستجو: 46,717

اطلاع رسانی و کتابخانه

مسئول اطلاع رسانی و کتابخانه:فاطمه سیاری

تلفن تماس:۰۲۴۳۳۰۲۶۱۶۷

کتابخانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان از سال ۱۳۶۵ شروع به فعالیت نموده و به تدریج در طی سالهای مختلف و همزمان با ادغام وزارتین جهاد و کشاورزی و ادغام مراکز تحقیقات و آموزش استان، کلیه ی منابع موجود کتابخانه تجمیع و منجر به تقویت مجموعه و منابع موجود کتابخانه گردیده است. هم اکنون این کتابخانه دارای مجموعه ای غنی بالغ بر ۲۰۰۰۰ جلد کتاب در حوزه های مختلف کشاورزی و عمومی بوده واز طریق برنامه پارس آذرخش تحت وب قابل دسترس می باشد. همچنین امکان دسترسی به گزارشات نهایی طرحهای تحقیقاتی از طریق برنامه سیمرغ سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در این کتابخانه میسر می باشد.