فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 128
  • بازدید دیروز: 1,425
  • کل بازدید ها: 3,505,581
  • ورودی موتور جستجو: 49,698

امور مالی

 

 

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

۱

مسئول امور مالی

فریدون کریمی

 ۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۴۶

۲

حقوق و دستمزد

ناصر  علیزاده

۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۸۱ 

۳

امین اموال

شهرام صادقی

۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۴۹ 

۵

رسیدگی به اسناد

ناصر شفقتی

 ۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۴۷

۶

صدور اسناد و صدور چک

یوسف زمانلو

۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۴۵ 

۷

مسئول انبار

مظاهر رزاقی

 ۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۵۱