فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 85
  • بازدید دیروز: 743
  • کل بازدید ها: 1,027,422
  • ورودی موتور جستجو: 27,658

امور مالی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

۱

مسئول امور مالی

فریدون کریمی

 ۰۲۴-۳۳۰۲۴۱۷۲

۲

حقوق و دستمزد

ناصر  علیزاده

۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۶۷ 

۳

امین اموال

شهرام صادقی

۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۷۳ 

۴

حسابداری و امور بازنشستگان

عباس ارشاد

۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۷۱ 

۵

رسیدگی به اسناد

ناصر شفقتی

 ۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۶۹

۶

صدور اسناد و صدور چک

یوسف زمانلو

۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۷۰ 

۷

مسئول انبار

مظاهر رزاقی

 ۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۹۸