فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 43
  • بازدید دیروز: 5,430
  • کل بازدید ها: 3,527,079
  • ورودی موتور جستجو: 49,787

تاریخچه مرکز

IMG_7289

 
سابقه تشكيل مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان به سال ۱۳۵۹ و تأسيس بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر بر‌مي‌گردد. بعد از دو سال تمهيدات تشكيل بخش تحقيقات خاك و آب نيز فراهم شده و در سال ۱۳۶۷ با تشكيل بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي، موجوديت مركز تحقيقات كشاورزي به طور رسمي در چارچوب تشكيلات وزارت كشاورزي سابق محقق گرديد.

تحقيقات منابع طبيعي و امور دام از سال ۱۳۷۱ و با آغاز فعاليتهاي مربوط، در قالب يكي از ايستگاههاي تحت پوشش مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان آذربايجان شرقي در استان شروع شده و به فاصله يكسال، فعاليت آن تحت عنوان مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان ادامه يافته است. در سال ۱۳۷۹ با تصويب قانون ادغام وزارتين جهادسازندگي و كشاورزي سابق و ضرورت تشكيل مركز تحقيقاتي واحد، مقدماتي لازم فراهم شده و از سال ۱۳۸۳ ادامه فعاليتهاي دو مركز سابق با مديريت واحد و با عنوان مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آغاز گرديده است.

در حال حاضر در اين مركز نه بخش تحقيقاتي آبخيزداري، ‌آفات و بيماريهاي گياهي،‌ اصلاح و تهيه نهال و بذر، ‌ثبت و گواهی بذر و نهال، خاك و آب، علوم دامي، ‌منابع طبيعي، گروه اقتصادي کشاورزی، گروه تحقیقات روستایی با بهره‌‌گيري از ۴۴ نفر محقق به اجراي ۱۱۶ فقره طرح تحقيقاتي اشتغال دارند. اميد است با بهره‌گيري از امكانات بالقوه موجود و حمايتهاي مسئولين توان تحقيقاتي مركز در رشد و شكوفايي بخش كشاورزي و منابع طبيعي در استان بيش از گذشته مؤثر واقع گردد.
براساس آخرين مصوبه شوراي عالي سياستگزاري تحقيقات كشاورزي،‌محدوده گياهي فعاليتهاي مركز زنجان شامل غلات، حبوبات، يونجه و اسپرس، ‌آفتابگردان و كلزا، پياز و كلم، زيتون فندق و انجير مي باشد. در بخش‌هاي منابع طبيعي، ‌آبخيزداري، ‌علوم دامي، ‌دامپزشكي و اقتصادي و اجتماعي اولويت‌هاي تحقيقاتي عبارتند از:‌صنوبر و درختان سريع‌الرشد، ‌مرتع، درختان چندمنظوره، ‌حفاظت خاك، مديريت آبخيزها، ‌مهندسي رودخانه، ‌سيلابها و آبخوانها هيدرولوژي و منابع آب، تغذيه دام، دام و مرتع، گوسفند و بز و بيماريهاي اين دو دام و مسايل اقتصادي-اجتماعي حوزه‌هاي روستايي. طرح‌هاي تحقيقاتي مركز در ايستگاههاي تحقيقاتي ديم خدابنده، زيتون طارم، خيرآباد، مجتمع تحقیقاتی قره‌چريان، ماه‌نشان و باروت‌آغاجي توسط ۴۴ نفر محقق اجرا مي‌گردد.

بخش های تحقیقاتی مرکز

 بخش تحقیقاتی آبخيزداري
 بخش تحقیقاتی گیاهپزشکی
 بخش تحقیقاتی اصلاح بذر و نهال
 بخش تحقیقاتی خاك و آب
 بخش تحقیقاتی علوم دامي
 بخش تحقیقاتی منابع طبيعي
 گروه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی
 واحد ثبت و گواهی بذر و نهال

ایستگاههای تحقیقاتی مرکز

 ديم خدابنده

 زيتون طارم

 خيرآباد

 قره‌چريان

 فيله‌خاصه

 ماه‌نشان

 ايستگاه باروت‌آغاجي

اهداف و وظايف
 شناخت و تعيين نيازها و اولويت‌هاي تحقيقاتي منطقه بررسـي و تحقيق در زمينه‌هاي به‌نـژادي، به زراعـي، تغذيه گياهي، حاصلخيزي خاك، نيازهاي آبي و كودي محصولات زراعي و باغي، ‌آبي و ديم استان،

 بررسي و تحقيق در زمينه‌هاي آفات و بيماريهاي گياهي به منظور دستيابي به بهترين روش­هاي پيشگيري و مبارزه با آنها،

 بررسي و تحقيق در زمينه‌هاي به‌نژادي،‌ به زراعي،‌تغذيه و نياز آبي زيتون،

 بررسي و تحقيق در زمينه‌هاي افزايش توليد مواد سلولزي و دسترسي به منابع جديد، گياهان دارويي،‌ مديريت بهينه منابع طبيعي،‌ شناسايي و حفظ تنوع زيستي استان،

 بررسي و تحقيق در زمينه‌هاي ارائه الگوهاي جامع و بهينه مهار و كاهش فرسايش و بهره‌وري و بهره‌برداري از بارش، سيلاب و مهار فرسايش رودخانه‌اي و مديريت جامع حوزه‌هاي دشتي و اراضي حاشيه رودخانه‌اي،

 بررسي و تحقيق در زمينه‌هاي افزايش بهره‌وري توليدات دام و طيور و شناسايي وتوليد منابع جديد خوراك دام و طيور،‌ اصلاح نژاد و حفظ ذخاير ژنتيكي دام و طيور،‌ارتقاي كيفيت توليدات دامي، كاهش ضايعات و ارائه الگوهاي بهينه بهره‌برداري از منابع دام و طيور،

 همكاري با مديريتهاي تابعه سازمان‌هاي تحقيقات و آموزش كشاورزي و جهاد كشاورزي استان در زمينه ارزيابي اراضي و شناسايي خاك و همچنين بهره‌برداري و استفاده بهينه از منابع خاك و آب استان،

 تهيه و اجراي برنامه‌هاي تكثير بذر و نهال، حفظ و كنترل كيفيت خلوص بذر،

 بررسي و تحقيق در زمينه‌هاي مسايل اقتصادي-اجتماعي حوزه‌هاي روستايي،

 همكاري در اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي ملي.

دستاوردهاي تحقیقاتی مرکز
۱-توليد ده‌ها هزار قلمه زیتون از ارقام مختلف داخلي و خارجي و توزيع در سطح كشور،
۲-تعيين مناسب‌ترين زمان برداشت ارقام مختلف زيتون براي استخراج روغن در منطقه طارم،
۳-تعيين بهترين ارقام گرده­زا براي ارقام تجاري زيتون. تشخيص علل خشكيدگي قلمه و نهال‌هاي زيتون،
۴-انجام مطالعات خاكشناسي اراضي استان،‌ انتشار نقشه‌ها و نتايج آن جهت استفاده در سياستگزار‌هاي كلان،
۵-ارائه توصيه‌هاي تغذيه‌اي و همچنين تعيين‌نياز آبي براي محصولات مهم زراعي و باغي استان،
۶-شناسايي آفات، عوامل بيماريزا و علفهاي هرز محصولات اساسي استان كه در مواردي نظير بيماريهاي گندم،‌ جوندگان و پسيل زيتون نتايج ارزشمندي به دست آمده است،
۷-انجام مطالعات خاكشناسي اراضي استان،‌ انتشار نقشه‌ها و نتايج آن جهت استفاده در سياستگزار‌هاي كلان،
۸-توصيه كاربرد روغن ولك براي كنترل آفت پسيل زيتون به منظور كاهش مصرف سموم و حفظ محيط زيست.
۹- امکان سنجی کشت پسته در استان زنجان
۱۰- بررسی وضعیت تغذیه ای باغ های زیتون استان
۱۱- شناسایی عوامل بیماری زای قارچی و باکتریایی درختان ارس ومیزان تاثیر آن عوامل در خشکیدگی آنها در استان
۱۲- بررسی و شناسایی هرباریومی فلور استان
۱۳- تیپ بندی پوشش گیاهی مراتع استان (شناخت مناطق اکولوژیک)
۱۴- طبقه بندی مارن های استان زنجان بر مبنای متغیر های فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی با استفاده از آنالیز چند متغیره
۱۵- مطالعه اثر کلیما بر تعییرات سن گندم
۱۶- بررسی امکان مدیریت تلفیقی سس در یونجه زارهای استقرار یافته
۱۷- تعیین سن مناسب شروع پروار- طول مدت دوره پروار و وزن مطلوب کشتار در بره های نر افشاری
۱۸- اثر متعادل کردن دمای داخلی کندو، بر عملکرد تولیدی و فیزیولوژیکی کلنی های زنبور عسل
۱۹- ارزیابی کشت مخلوط خلر و نخود علوفه ای، جو در مزارع دیم استان زنجان
۲۰- مطالعه مسائل به زراعی گندم دیم و ارائه راه حل مناسب و سازگار با توانایی بهره برداران استان
۲۱- بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ارقام و لاین های پیشرفته گندم نان در شرایط آبی و دیم
۲۲- کنترل و نظارت مزارع بذری گندم و جو آبی و دیم در سطحی بیش از ۵ هزار هکتار اراضی تعداد ۱۱ شرکت تولید کننده بذر
۲۳- مطالعه مسائل به زراعی گلرنگ دیم در تناوب با گندم دیم

معرفی مرکز آموزش جهادکشاورزی استان زنجان

 این مرکز در سال ۱۳۶۵ تاسیس و فعالیت آموزشی خود را در دو زمینه آموزش های ضمن خدمت و آموزش های مقطع دار داخلی آغاز نمود. در سال ۱۳۷۵ آموزش های علمی-کاربردی نیز اضافه شد. بدنبال ادغام مراکز آموزش جهاد و کشاورزی ، آموزش های بهره برداران؛ و آموزش های رسمی کارودانش به وظایف این مرکز افزوده شد. در حال حاضر فعالیت های آموزشی مرکزشامل: آموزش کارکنان ، آموزش های بهره برداران ، آموزش های علمی-کاربردی و آموزش کارودانش است.

این مرکز در ۷ کیلومتری غرب شهر زنجان با وسعت ۱۳۰ هکتار که شامل ۷۸۰۰ متر مربع بنا، ۸۴ هکتار زمین زراعی، ۸ هکتار باغ، ۶۵۰ متر مربع مرغداری،۶۴۸ متر مربع انواع کارگاه،۱۹۰ متر مربع آزمایشگاه،۵۰۰ متر مربع گلخانه و ۱۷۰ متر مربع استخر پرورش ماهی می باشد که تمامی امکانات کاربری آموزشی دارند ولی مزارع و کارگاه علاوه بر کاربری آموزشی درصدی نیز جهت درآمدزائی هدف گذاری شده است.

فضاهای آموزشی شامل ۱۵ باب کلاس، کتابخانه با ۱۱۰۰۰ جلد کتاب و سایت کامپیوتر می باشد.

تعداد مدرسان و مربیان فوق لیسانس تمام وقت مرکز ۱۲ نفر که یک نفر از آنها هیأت علمی و بقیه غیر هیأت علمی می باشند. رشته تحصیلی آنها مرتبط با آموزش های کشاورزی می باشد.

گروههای آموزشی

  تعداد گروههاي آموزشي : ۴ گروه شامل ۱- گروه منابع طبيعي ۲- گروه علوم دامي ۳- گروه علوم زراعي-باغي ۴- گروه مديريت و خدمات اجتماعي می باشد که آموزش های بهره برداران، کارکنان و علمی-کاربردی را تحت پوشش خود دارند.

آموزش کارکنان

با توجه به نیازسنجی که هر ساله صورت می گیرد دوره های تخصصی و عمومی برای کارشناسان و مدیران اجرا  می شود.

آموزش علمی-کاربردی

در حال حاضر تعداد رشته هاي موجود ۱۲ رشته که شامل ۷ رشته کاردانی ناپیوسته (آبخيزداري، پرورش طيور، بهداشتيار دامپزشكي، گل و گياهان زينتي، توليدات زراعي، حسابداري دولتي، امور تعاون) و ۵ رشته كارشناسي ناپيوسته ( تکنولوژی پرورش طيور، آبخيزداري، تولید و پرورش گل و گياهان زينتي، تولید دانه های روغنی، حسابداري). تعداد دانشجویان موجود حدود ۵۵۰ نفر می باشد.

آموزش بهره برداران

بالا بردن توان مهارتی بهره برداران با اجرای دوره های نیاز سنجی شده در موضوعات مرتبط، بخشی از گروههای هدف بهره برداران تحت پوشش قرار می گیرد. توانمندساری شرکت های خدمات مشاوره ای با اجرای دوره های نظیر مدیریت مزرعه، کارآفرینی که وظیفه تصدیگری سازمانی را برعهده دارند و بویژه فعالیت های ترویجی در مراکز خدمات از طریق این شرکت ها انجام می پذیرد در برنامه ریزی آموزشی این مرکز قرار می گیرد. 

آموزش کار و دانش

عمده فعالیت های آموزش کار و دانش به بخش خصوصی واگذار گردیده و مرکز نظارت بر اجرای این دوره ها را به عهده دارد.