فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 139
  • بازدید دیروز: 7,401
  • کل بازدید ها: 3,713,901
  • ورودی موتور جستجو: 50,946
IMG_4590

درباره مرکز

سابقه تشكيل مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان به سال ۱۳۵۹ و تأسيس بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر بر‌مي‌گردد. بعد از دو سال تمهيدات تشكيل بخش تحقيقات خاك و آب نيز فراهم شده و در سال ۱۳۶۷ با تشكيل بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي، موجوديت مركز تحقيقات كشاورزي به طور رسمي در چارچوب تشكيلات وزارت كشاورزي سابق محقق گرديد.

تحقيقات منابع طبيعي و امور دام از سال ۱۳۷۱ و با آغاز فعاليتهاي مربوط، در قالب يكي از ايستگاههاي تحت پوشش مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان آذربايجان شرقي در استان شروع شده و به فاصله يكسال، فعاليت آن تحت عنوان مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان ادامه يافته است. در سال ۱۳۷۹ با تصويب قانون ادغام وزارتين جهادسازندگي و كشاورزي سابق و ضرورت تشكيل مركز تحقيقاتي واحد، مقدماتي لازم فراهم شده و از سال ۱۳۸۳ ادامه فعاليتهاي دو مركز سابق با مديريت واحد و با عنوان مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آغاز گرديده است.