فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 57
  • بازدید دیروز: 5,430
  • کل بازدید ها: 3,527,337
  • ورودی موتور جستجو: 49,787

رئیس مرکز

دکتر پرویز مرادی

    سمت: رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

مدرک تحصیلی:دکتری بیوتکنولوژی از دانشگاه بیرمنگام انگلستان

مرتبه علمی: استادیار پژوهشی 

parvizmoradi@gmail.com:پست الکترونیک

تلفن: ۳۳۰۲۶۲۰۷-۰۲۴

لینک رزومه

زنجان، کیلومتر ۹ جاده فرودگاه جنب هنرستان کشاورزی شهید باهنر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

کد پستی : ۴۵۱۵۸۸۳۴۶۸

تلفن: ۳۳۰۲۶۱۳۹- ۰۲۴

همراه:  ۰۹۱۹۸۸۵۴۴۶۴

ایمیل: parvizmoradi@gmail.com

صفحه وب شخصی: https://sites.google.com/site/plantmetabolomics/

 

  • علائق تحقیقاتی

علاقه اینجانب در دو حوزه مطالعه تنش های محیطی در گیاهان دارویی و همچنین تولید مولکولهای با ارزش دارویی در گیاهان (کشاورزی مولکولی) می باشد. در  زمینه تنش های محیطی،  استفاده از سیستم بیولوژی که ترکیبی از سطوح مختلف اومیکس می باشد به ویژه متابولومیکس بر پایه مس اسپکترومتری می تواند به درک عمیق مکانیسم های مقاومت گیاهان به خشکی کمک کند که در نهایت در تهیه ارقام جدید متحمل کاربرد دارد.

 

  • تحصیلات

دکتری بیوتکنولوژی گیاهی ۹۳-۱۳۸۹

دانشگاه بیرمنگام

 انگلستان

:عنوان پایان نامه

USE OF METABOLOMICS TO STUDY OF WATER DEFICIT STRESS ON THE MEDICINAL PLANT THYME

کارشناسی ارشد

۱۳۷۷-۱۳۷۵

دانشگاه گیلان

:عنوان پایان نامه

تولید گیاهان دابلد هاپلوئید مقاوم به زنگ گندم از طریق تلاقی با ذرت