فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 81
  • بازدید دیروز: 1,851
  • کل بازدید ها: 2,150,751
  • ورودی موتور جستجو: 38,316

طرح ها و پروژه های بخش آب و خاک

عنوان

مجری

تعيين قلمرو محدوده هاي بياباني استان زنجان و شناسايي و معرفي گونه هاي گياهي سازگار و قابل تکثير و کشت در اين مناطق(طرح جامع)

پرويز عبدي نژاد

تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده مناطق بياباني استان زنجان

پرويز عبدي نژاد

بررسی تاثیر کاربرد مواد سوپر جاذب در رشد ۳ گونه درختی مثمر دیم و سامانه های سطوح آبگیر مدیریت شده

پرويز عبدي نژاد

مكان يابي احداث سامانه هاي تغذيه مصنوعي آبخوان در حوزه آبخيز رودخانه همايون (مطالعه موردي شهرك گلخانه اي زنجان)

پرويز عبدي نژاد

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح‌های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز منتخب استان زنجان) (طرح جامع)

پرويز عبدي نژاد

پروژه : شناسایی و اولویت‌بندی عوامل عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح‌های آبخیزداری در حوزه آبخیز کینه ورس۳شهرستان ابهر

پرويز عبدي نژاد

پروژه : شناسایی و اولویت‌بندی عوامل عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح‌های آبخیزداری در حوزه آبخیز ایچ شهرستان ایجرود

پرويز عبدي نژاد

پروژه : شناسایی و اولویت‌بندی عوامل عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح‌های آبخیزداری در حوزه آبخیز قزل تپه شهرستان زنجان

علیرضا رابط

پروژه : شناسایی و اولویت‌بندی عوامل عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح‌های آبخیزداری در حوزه آبخیز اعلاء رودشهرستان طارم

جعفر خلفی