فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 86
  • بازدید دیروز: 1,851
  • کل بازدید ها: 2,150,835
  • ورودی موتور جستجو: 38,318

طرح ها و پروژه های بخش گیاهپزشکی

پروژه‌های در دست اجرا در سال ۹۷-۹۶

  عنوان نام و نام خانوادگی سمت
  كاربرد سيستم آبياري قطره اي زير سطحي در درختان بارده زيتون طارم حسین جعفری همکار اصلی
  مطالعه بيان ژن‌هاي کانديد مقاومت به قارچ Fusarium solani f.sp. phaseoli در لوبيا حسین جعفری مجری
  تعيين الگوي بيان افتراقي ژن‌ها در دو رقم حساس و مقاوم لوبيا نسبت به قارچ عامل پوسيدگي فوزاريومي ريشه با استفاده از تکنيک RNA-Seq حسین جعفری مجری
  ارزيابي مقاومت ارقام و لاين‌هاي لوبيا به قارچ Fusarium solani f.sp. phaseoli عامل بيماري پوسيدگي ريشه با استفاده از شاخص هاي موفولوژيکي و سنجش ملکولي حسین جعفری مجری
  بررسي تحمل به تنش خشکي ارقام زيتون با استفاده از شاخص هاي مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي حسین جعفری همکار اصلی
  بررسي تحمل به تنش شوري ارقام زيتون با استفاده از شاخص هاي ريخت شناسي و فيزيولوژيکي حسین جعفری همکار اصلی
  بررسي وضعيت آلودگي مزارع گندم به نماتدهاي سيستي غلات در استانهاي زنجان و تهران حسین جعفری همکار اصلی
  شناسايي عوامل بيماريزاي قارچي و باکتريايي درختان ارس و ميزان تأثير آن عوامل در خشکيدگي آنها در استان زنجان حسین جعفری مجری
  سبب شناسی و پراکنش سرخشکیدگی و زوال فندق در استان گیلان حسین جعفری همکار
  ارزيابي ژنوتيپ هاي منتخب در تراکم هاي مختلف کشت زيتون سید حسین ناظر کاخکی همکار اصلی
  بررسي اثر دور آبياري و علف کش بر جمعيت علف‌هاي هرز مزارع لوبيا چيتي سید حسین ناظر کاخکی مجری
  ارزيابي کارآيي علفکش پنديمتالين (Prowl CS45% ) در کنترل علفهاي هرز مزارع هويج سید حسین ناظر کاخکی مجری
  کنترل علف هاي هرز چند ساله باغات با استفاده از علفکش هاي گليفوسيت عرضه شده توسط شرکت هاي مختلف سید حسین ناظر کاخکی مجری
  تلفيق گياهان پوششي چند ساله و علفكش ها جهت مديريت علفهاي هرز باغات سید حسین ناظر کاخکی مجري
  بررسي ميزان خسارت و رابطه آن با شدت بيماري لکه موجي سيب زميني محمد رحیم معینی مجری
  بررسي ترجيح ميزباني پسيل زيتون Euphyllura straminea Loginova (Hemiptera: Aphalaridae) روي ارقام مختلف زيتون و رابطه آن با ترکيبات فنلي و خصوصيات باغباني عارف معروف مجری
  اثر روغن پاشي هاي زمستانه و بهاره عليه پسيل زيتون، Euphylllura straminea در کنترل سپردارهاي زيتون عارف معروف مجری
  توليد فرمولاسيون آفت کش پودري نانوکپسوله شده حاوي اسانس گياهي بر پايه پليمرهاي زيست تخريب پذير براي کنترل شپشه برنج (L.) Sitophilus oryzae عارف معروف همکار
  ارزيابي خسارت زنبور بذرخوار يونجه Bruchophagus roddi Gussakovsky (Eurytomidae) در استان هاي همدان، آذربايجان شرقي، كرمان و زنجان. عارف معروف مجری
  برآورد سطح زيان اقتصادي پوره هاي پسيل زيتون Euphyllura straminea Loginova (Hemiptera: Aphalaridae) عارف معروف مجری