فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 36
  • بازدید دیروز: 388
  • کل بازدید ها: 1,055,214
  • ورودی موتور جستجو: 29,571

محققان

اعضای بخش تحقیقات خاک و آب

photo taheri

مهدی طاهری
دکتری باغبانی (گرایش تغذیه باغات میوه)
ریاست مرکز تحقیقات، دانشیار و عضو هیئت علمی بخش خاک و آب
۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۳۸
taheritekab@yahoo.com

تورج خوش زمان
دکتری خاکشناسی ( گرایش فیزیک و حفاظت خاک)
کارشناس بخش خاک و آب
۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۳۵
t_khoshzaman@yahoo.com

محمد عباسی
دانشجو دکتری خاکشناسی (گرایش پیدایش و رده­بندی )
کارشناس بخش خاک و آب
۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۳۴
abasimohamad7@gmail.com

 محمد هادی غفاریان
دکتری خاکشناسی (گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک)
عضو هیئت علمی بخش خاک و آب

hghafarm@yahoo.com

 سمیرا واحدی
کارشناسی ارشد مهندسی آب ( گرایش آبیاری و زهکشی)
کارشناس بخش خاک و آب
۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۷۶
Samva4s@gmail.com

 مجید نجفی
کارشناسی ارشد باغبانی (میوه­کاری(پسته))
کارشناس بخش خاک و آب
۰۲۴-۳۳۰۲۶۱۳۷
majidnajafi34@gmail.com

محمد تکاسی
کارشناسی ارشد خاک شناسی
مسئول آزمایشگاه خاک وآب
۰۲۴۳۳۷۸۳۵۶۹
mtokasi1347@yahoo.com

اسماعیل سهرابی
کارشناسی ارشد باغبانی
کارشناس آزمایشگاه
۰۲۴-۳۳۷۸۳۵۶۹
esm_sohrabi@yahoo.com

لیلا قربانلو
کارشناس ارشد خاک شناسی (گرایش شیمی و حاصلخیزی)
کارشناس آزمایشگاه
۰۲۴-۳۳۷۸۳۵۶۹
ghorbanloo448@gmail.com

اصغر حیدری
کارشناسی ارشد احیای بیابان
کارشناس آزمایشگاه
۰۲۴-۳۳۷۸۳۵۶۹
Asghar.h98@gmail.com