فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 29
  • بازدید دیروز: 813
  • کل بازدید ها: 572,284
  • ورودی موتور جستجو: 18,461

محققان بخش آبخیزداری

اعضای بخش تحقیقات آبخیزداری

پرویز عبدی نژاد،دکتری رسوب شناسی،مسئول بخش
prz_abdi@yahoo.com
 مجید زنجانی جم،کارشناس ارشد آبخیزداری،محقق بخش
Mzanjani_jam@yahoo.com
حسن شامی،کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی،محقق بخش

اصغر حیدری،کارشناس احیای بیابان،محقق بخش

Asghar.h98@gmail.com