فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 39
  • بازدید دیروز: 5,430
  • کل بازدید ها: 3,527,028
  • ورودی موتور جستجو: 49,787

محققان بخش اصلاح و بذر

معرفی اعضای بخش

عضو هیات علمی

 

رئیس بخش

 7 اسم: محمود عظیمی

پست الکترونیک:  Mahmoud.azimiir@gmail.com, m_azimi@areo.ir

CV

تلفن: ۰۲۴۳۳۰۲۶۱۶۹

عضو هیات علمی

 

 8 اسم : سودابه شبیری

پست الکترونیک: s.shobeiri@yahoo.com

CV

تلفن: ۰۲۴۳۳۰۲۶۱۷۳

عضو هیات علمی

 9 اسم: حسین نظری

پست الکترونیک Nazary28@gmail.com

CV

تلفن : ۰۲۴۳۳۰۲۶۱۶۴

عضو هیات علمی

 10 اسم: علی اکبر اسدی

پست الکترونیک: asadipm@gmail.com

CV

تلفن: ۰۲۴۳۳۰۲۶۱۶۳

عضو هیئت علمی

 11 اسم: احمدرضا دادرس چماچایی

پست الکترونیک: a.dadras@yahoo.com

CV

تلفن: ۰۲۴۳۲۸۴۳۴۲۷

کارشناس

 12 اسم: مجید خیاوی

پست الکترونیک : khmajid2002@yahoo.com

CV

تلفن : ۰۲۴۳۳۰۲۶۱۴۱

کارشناس  
  13

 

 اسم:بهروز محمدی

پست الکترونیک: b_mohamadi650@yahoo.com

تلفن: ۰۲۴۳۳۰۲۶۱۶۵

 14 اسم: عزیزاله عبدالهی

پست الکترونیک: azizabdollahi53@gmail.com

تلفن: ۰۲۴۳۲۸۴۳۴۲۷