فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 29
  • بازدید دیروز: 856
  • کل بازدید ها: 997,935
  • ورودی موتور جستجو: 26,450

محققان بخش اقتصادی،اجتماعی و ترویج کشاورزی

رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی نام و نام خانوادگی
برنامه‌ریزی روستایی دکتری rabet2001iran@yahoo.com علیرضا رابط
اقتصاد کشاورزی دانشجوی دکتری m.ainollahi@gmail.com

محرم عین‌اللهی

مدیریت کسب‌وکار دانشجوی دکتری baygan2006@yahoo.com

محمدرضا بایگان

ترویج و آموزش کشاورزی کارشناس ارشد noori.zanjan@gmail.com

مجتبی نوری

علوم اجتماعی کارشناس ارشد mehdi.ershad@yahoo.com مهدی ارشاد
مدیریت کشاورزی کارشناس ارشد ghasemmojtahedi1@gmail.com قاسم مجتهدی