فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 47
  • بازدید دیروز: 5,430
  • کل بازدید ها: 3,527,136
  • ورودی موتور جستجو: 49,787

محققان بخش علوم دامی

اعضای بخش علوم دامی

saidسید سعید موسوی، دکتری تغذیه دام – تغذیه نشخوارکنندگان، عضو هیات علمی و رئیس بخش

 ssmzanjani@yahoo.com تلفن تماس : ۰۲۴۳۳۰۲۶۱۸۲ و ۰۹۱۲۸۴۱۲۳۱۶

nematiمحمد حسین نعمتی،دکتری تغذیه دام – تغذیه طیور، عضو هیات علمی

Mh_nemati@yahoo.com تلفن تماس : ۰۲۴۳۳۰۲۶۱۲۳ و ۰۹۱۲۶۴۱۹۵۲۲

ahmadi

کاوه احمدی دکتری تغذیه دام تغذیه طیور، استادیار

kahmadi2000@yahoo.com  تلفن تماس : ۰۲۴۳۳۰۲۶۱۲۴ و ۰۹۱۹۲۷۹۳۶۵۴

برقعی

فیاض برقعی -کارشناس ارشد فیزیولوژی دام، محقق و معاون آموزشی مرکز

borghei.fz@gmail.com  تلفن تماس : ۰۲۴۳۳۰۲۶۱۹۵

بسعید

سعید باقری دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، محقق و مسئول آموزش بهره برداران مرکز

sa_bagheri2006@yahoo.com     تلفن تماس : ۰۲۴۳۳۰۲۶۱۹۹ و ۰۹۱۲۷۴۲۷۷۰۵

حبیبی

مجتبی حبیبی دکتری مهندسی صنایع غذایی  کارشناس ارشدتغذیه طیور، محقق و مسئول محققین معین مرکز

 mhabibyir@yahoo.com  تلفن تماس : ۰۲۴۳۳۰۲۶۱۱۸ و  ۰۹۱۲۲۴۲۱۵۳۵

osanloنواب اوصانلو،کارشناس ارشد علوم دامی ،محقق بخش

نواب اوصانلو کارشناس ارشد علوم دامی، محقق و کارشناس ایستگاه های علوم دامی مرکز

navabosanlo@yahoo.com تلفن تماس : ۰۲۴۳۳۰۲۶۱۲۴ و ۰۹۱۲۲۴۲۱۸۰۸