فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 52
  • بازدید دیروز: 388
  • کل بازدید ها: 1,055,301
  • ورودی موتور جستجو: 29,577

محققان بخش منابع طبیعی

 

فرهاد آقاجانلو ،دانشجوی دوره دکتری مرتع داری؛مسئول بخش

Faghajanloo@yahhoo.com

farhadAghajanlou-CV

 

پرویز مرادی ،دکتری بیوتکنولوژی،معاونت پژوهشی

Parvizmoradi@yahoo.com

 

سید احمد موسوی،دانشجوی دکتری گیاه شناسی

Mousavi.ahmad@gmail.com

ahmad mousavi- CV

 

طه مجیدی،دانشجوی دکتری منابع طبیعی،محقق بخش

taha.hajighaderi@gmail.com  

Taha Majidi-CV 

                                                                                                                                       

محمد شجاعی،کارشناس بخش