فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 12
  • بازدید دیروز: 1,017
  • کل بازدید ها: 2,621,142
  • ورودی موتور جستجو: 41,967

محققان بخش گیاه پزشکی

معرفی اعضای بخش

رئیس بخش

 15  سید حسین ناظر کاخکی

پست الکترونیک: Shnkakhki@yahoo.com

 CV

تلفن:۰۲۴۳۳۰۲۶۱۷۲

عضو هیات علمی

 16  حسین جعفری

پست الکترونیک: hjafaryir@gmail.com

CV

تلفن

عضو هیات علمی

 17  عارف معروف

پست الکترونیک: a.marouf@areeo.ac.ir

cv

تلفن:۰۲۴۳۳۰۲۶۱۶۲

کارشناس

 18  شمس اله نجفی

پست الکترونیک: sh.t.najafi@gmail.com

cv

تلفن:۰۲۴۳۳۰۲۶۱۶۱

 کارشناس

 19  ندا زند

پست الکترونیک: nedazand495@yahoo.com

cv

تلفن

 کارشناس

 20  محمود ملکی