فارسی | English

جستجو

 • کاربران حاضر: 0
 • بازدیدکننده امروز: 55
 • بازدید دیروز: 5,430
 • کل بازدید ها: 3,527,265
 • ورودی موتور جستجو: 49,787

محققان واحد ثبت گواهی و بذرنهال

حامد نصیری وطن کارشناس زراعت و اصلاح نباتات کارشناس مسئول واحد

سید حمید موسوی  کارشناس زراعت

محمد نوریزاده  کارشناس ارشد باغبانی

زهره نیازی کارشناس باغبانی

اکرم حاتمی کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

لیلا رضایی کارشناس روابط عمومی

کارشناسان ناظر تعیین صلاحیت شده

 • نادر محمدی، کارشناس ارشد زراعت
 • سید جلال حسینی، کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر
 • سپیده امیر اصلانی، کارشناس ارشد زراعت
 • محسن آقامراد، کارشناس ارشد زراعت
 • بهزاد جمالی،کارشناس گیاهپزشکی
 • مرضیه مرادی، کارشناس ارشد اصلاح نباتات
 • نرگس مصطفوی،کارشناس دانه های روغنی
 • معصومه اصانلو،کارشناس ارشد اصلاح نباتات
 • نسرین خدابخش،کارشناس دانه های روغنی
 • مریم تاران،کارشناس ارشد اصلاح نباتات
 • بهمن قنبری،کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
 • طاهر پیری،کارشناس ارشد زراعت
 • زهرا رضایی،کارشناس ارشد زراعت