فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 46
  • بازدید دیروز: 5,430
  • کل بازدید ها: 3,527,121
  • ورودی موتور جستجو: 49,787

مرکز رشد واحدهای فناور

امروزه مراكز رشد به عنوان نهادهايي موثر در امر توسعۀ  فنّاوري و اشتغال زايي تخصصي مورد توجه قرار گرفته‎اند. ‎هدف نهائي تأسيس اين مراكز تربيت افرادي كارآفرين براي ورود به عرصۀ بازار و توليد محصولات فنآور و يا ارائۀ خدمات فنآورانه است كه با استقرار شركت ها و موسسات دانش بنيان در حوزه هاي تخصصي مربوطه شكل مي گيرند. راهبرد دولت در برنامه هاي توسعۀ كشور به ويژه در برنامۀ پنجم، گسترش ساختارهاي فنآوري و پيش بيني زمينه هاي مناسب حمايت از فعاليت هاي دانش بنيان بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ است و يكي از زمينه هاي مورد تأكيد براي توسعۀ اينگونه از فعاليت ها، حوز های كشاورزي ، دامی ومنابع طبيعي مي باشد .

از سـال ۱۳۸۹ تأسـیس مراکـز رشـد در دستور کار سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی قرار گرفته و در سـال ۱۳۹۵ بـا تجدیـد قـرارداد بـا وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـآوري، ایـن حرکت شتاب مضاعفی در پی داشته است. لذا مراکز رشد واحدهای فنآور این سازمان بستر مناسبی جهت شکل گیري و فعالیت شرکت هاي دانـش بنیان بخش کشاورزي بوده تا بدینوسیله تحکیم پایه هاي اقتصـاد مقـاومتی، انتقـال یافتـه هـاي علمـی بـه عرصـه و کارآفرینی براي جوانان فارغ التحصیل بخش کشاورزي انجام پذیرد.

در این راستا به اطلاع کلیۀ متخصصین و دانش آموختگان رشته های کشاورزی فعال در امور باغی و زراعی استان زنجان می رساند مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی زنجان اقدام به ایجاد مرکز رشد واحدهای فنآور و تجاری سازی یافته های تحقیقاتی با اهداف ذیل نموده است:

۱- حمایت از تکمیل فرآیند تبدیل ایده های نوآورانه به محصول قابل عرضه و تسریع در روند اشتغال دانش فنی و فنآورانه

۲- تلاش براي فراهم ساختن حمايت هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشد

۳- ارائۀ خدمات و مشاوره هاي مورد نياز واحدها درراستاي تبديل ايده هاي نو به محصولات قابل تجاري شدن و تجاري سازي آنها

۴- نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارآیي مركز رشد

۵- کمک به افزایش ثروت از طریق توسعۀ اقتصادی متکی بر فنآوری و نوآوری

۶- حمایت از ایجاد و توسعۀ واحدهای فنآور با هدف توسعۀ اقتصاد دانش بنیان

۷- کمک به حل مسائل و چالش های بخش کشاورزی از طریق بهره مندی از توان نخبگان، متخصصان و فنآوران این حوزه

۸- ایجاد زمینه برای جذب کارآفرینان و اشتغال دانش آموختگان در قالب واحدهای فنآوردر بخش های کشاورزی

۹- تأمین فضای استقرار واحدهای فنآور فعال در زمینۀ تولید ایده های نوآورانه و فنآورانه و فراهم ساختن امکان استفادۀ آنها از عرصه، ادوات، تجهیزات مزرعه ای و گلخانه ای و آزمایشگاه های تخصصی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی در چارچوب قوانین، مقررات و دستورالعمل های مربوطه

لذا کلیۀ علاقمندان و دارندگان ایده های نو و فنآورانه می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در روزهای یکشنبه و چهارشنبه به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

زنجان – انتهای خیابان فاتح – پشت باغ صدا وسیما- نرسیده به بلوار اشراق-  ساختمان مجتمع آزمایشگاهی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی زنجان- مرکز رشد واحدهای فنآور

اعضای شورای مرکز رشد واحدهای فنآور:

آقای دکتر مرادی (رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی زنجان)

آقای دکتر نعمتی (معاون پژوهشی)

آقای محمود محبی (مسئول مرکز رشد)

آقای مهندس خیاوی (معاون پشتیبانی و خدمات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی)

آقای دکترموسوی (رئیس بخش منابع طبیعی)

آقای مهندس تکاسی (مسئول مجتمع آزمایشگاهی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی)

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات مربوطه می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند:

http://fanavari.areeo.ac.ir/homepage.aspx?site=fanavari.areeo.ac&tabid=4142&lang=fa-IR

فرم تقاضای واحد فنآور