فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 84
  • بازدید دیروز: 743
  • کل بازدید ها: 1,027,421
  • ورودی موتور جستجو: 27,657

معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی


Untitl55edنام و نام خانوادگی:مجید خیاوی

سمت: معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد زراعت 

khmajid2002@yahoo.com:پست الکترونیک

تلفن:۳۳۰۲۶۱۴۱-۰۲۴

دانلود رزومه