فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 85
  • بازدید دیروز: 743
  • کل بازدید ها: 1,027,423
  • ورودی موتور جستجو: 27,658

معاونت پژوهش و فناوری

photo_2017-10-26_13-26-15

سمت: معاونت پژوهش و فناوری

مدرک تحصیلی : دکتری بیوتکنولوژی از دانشگاه بیرمنگام انگلستان

مرتبه علمی : مربی پژوهشی

 parvizmoradi@gmail.com:پست الکترونیک

تلفن:۳۳۰۲۶۱۳۲-۰۲۴

دانلود رزومه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجانبلوار اشراق،پشت صدا و سیمای مرکزی زنجان خیابان علامه طباطبائی پلاک ۷۰

کد پستی : ۴۵۱۵۸۸۳۴۶۸

تلفن: ۳۳۰۲۶۱۵۵-۰۲۴

همراه:  ۰۹۱۹۸۸۵۴۴۶۴

ایمیل: parvizmoradi@gmail.com

صفحه وب  شخصی:https://sites.google.com/site/plantmetabolomics/

 تحصیلات

دکتری

۱۳۹۲-۱۳۸۹

دانشگاه بیرمنگام

 انگلستان

عنوان پایان نامه:

کاربرد متابولومیکس برای مطالعه اثرات تنش خشکی بر روی گیاه دارویی آویشن

کارشناسی ارشد

۱۳۷۷-۱۳۷۵

دانشگاه گیلان

عنوان پایان نامه:

تولید گاهان دابلد هاپلوئید مقاوم به زنگ گندم از طریق تلاقی با ذرت

علائق تحقیقاتی

علاقه اینجانب مطالعه تنش های محیطی بویژه خشکی بر روی گیاهان دارویی می باشد. در  این زمینه یکی از روشهای مدرن  برای درک اثرات تنش کمبود آب، استفاده از متابولومیکس بر پایه مس اسپکترومتری می باشد. این روش با اندازه گیری سریع و دقیق متابولیتها، سعی دارد تغییرات گیاه در سطح متابولیک  و همچنین چرخه های متابولیکی را ثبت نماید. این مطالعات می تواند به درک عمیق مکانیسم های مقاومت گیاهان به خشکی کمک کند که در نهایت در تهیه ارقام جدید مقاوم کاربرد دارد.