فارسی | English

جستجو

معرفی بخش اصلاح و بذر

بخش تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر زنجان با داشتن کادر تحقیقاتی با سابقه، در صورت تامین اعتبار، قادر به بررسی مشکلات به‏زراعی و به‏نژادی محصولات مختلف مورد کشت در استان می‏باشد. بخش با داشتن مزارع تحقیقاتی در ایستگاههای مختلف، ادوات کاشت و برداشت ازمایشات، آزمایشگاه و کارگاه می‏تواند خدمات مشاوره‏ای و تحقیقاتی برای متقاضیان را ارائه نماید.

اولویتهای تحقیقاتی بخش

غلات آبی و دیم

حبوبات آبی و دیم

علوفه دیم و آّبی وگیاهان پوششی

دانه‏های روغنی

سبزی و صیفی

ژنتیک و ذخایر توارثی

باغبانی

وظایف بخش

بررسی مشکلات و ارائه راهکار مناسب با اجرای طرحهای تحقیقاتی برای محصولات عمده مورد کشت استان

فعالیت در مورد به‏نژادی غلات آبی و دیم، حبوبات آبی و دیم، دانه‏های روغنی، باغبانی، محصولات سبزی و صیفی ، گیاهان علوفه ای ، دانه های روغنی آبی و دیم- با  همکاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

تحقیقات به‏ زراعی در مورد محصولات عمده مورد کشت استان

تهیه و تولید بذور پرورش ۱، ۲ و ۳ محصولاتی نظیر گندم و جو آبی و دیم، حبوبات آبی

همکاری با موسسات تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر، کشاورزی دیم کشور، برنج و ثبت و گواهی بذر برای بررسی و رفع مشکلات بخش کشاورزی استان

همکاری با مدیریت های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان

همکاری مستمر با مدیریت هماهنگی ترویج استان

دستاوردهاي بخش

خالص سازی بذر سرداری استان طی فعالیت چندین ساله

معرفی یک رقم جو پائیزه برای استان

معرفی دو رقم جو پائیزه (سهند-آبیدر) برای مناطق دیم با همکاری موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور و دو لاین در دست معرفی

معرفی چهار رقم گندم پائیزه برای مناطق سردسیر دیم  (آذر ۲ – رصد – هما – اوحدی) با همکاری موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور و دو لاین در دست معرفیMining و Son64

معرفی یک رقم سویا با همکاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

معرفی ارقام مختلف گندم آبی (شهریار، الوند، الموت، نوید، توس، زرین ،پیشگام، اروم ، زارع و میهن) با همکاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و چند لاین در دست معرفی

معرفی یک رقم جو آبی ( بهمن ) برای مناطق سرد

معرفی ارقام مختلف حبوبات آبی (اختر، درخشان، صیاد، پاک ، شکوفا و صدری) با همکاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و سه لاین در دست معرفی

معرفی دو رقم عدس دیم ( کیمیاو بیله سوار ) برای مناطق سرد

معرفی یک رقم نخود دیم پاییزه بنام سارال برای مناطق سرد

معرفی دو محصول علوفه‏ای خلر و ماشک برای کاشت در تناوب با سایر محصولات و آیش تابستانی برای اکثر نقاط کشور

تولید و توزیع بذر پیاز خالص قولی قصه برای اولین بار در استان

معرفی یک رقم آفتابگردان ( فرخ) و دو رقم گلرنگ   ( سینا و فرامان) و یک لاین در دست معرفی کلزا

ارزیابی سازگاری و معرفی ۱۲ رقم پر محصول زیتون به منطقه طارم

تولید نهال شناسنامه دار زیتون

تولید و توزیع بذور خالص و اصلاح شده ارقام مختلف محصولات زراعی در داخل استان

ارائه و ترویج روشهای مختلف به زراعی جهت بالا بردن عملکرد محصولات مختلف مورد کشت در استان

طرح تحقیقی ترویجی و انفارم انتقال یافته-روز مزرعه کارگاه آموزشی برناه رادیویی و تلویزیونی
۷ ۱۰ ۱۲ ۵

وضعیت طرح­هاي تحقيقاتي بخش

خاتمه يافته

در دست اجرا

مجموع

۲۰

۳۰

۵۰

فعالیت علمی و پژوهشی بخش

مقاله علمی و پژوهشی

همایش و کنگره

همایش بین المللی

نشریات ترویجی

۶

۴

۲

۴

  1430800215_16 1430800320_15