فارسی | English

جستجو

 • کاربران حاضر: 0
 • بازدیدکننده امروز: 47
 • بازدید دیروز: 388
 • کل بازدید ها: 1,055,280
 • ورودی موتور جستجو: 29,573

معرفی بخش تحقیقاتی آب و خاک

soil (1)

مقدمه

بخش تحقیقات خاک و آب استان از سال ۱۳۶۲ فعالیت تحقیقاتی خود را در استان شروع نموده و طی مدت ۲۵ سال گذشته فعالیت های گسترده ای در زمینه تحقیقات علوم خاک و آب انجام داده است

اهداف و وظایف بخش

اهداف و وظایف این بخش براساس اهدف و وظايفي كه در اجراي ضوابط تشكيلاتي موضوع تبصره ۳۳ قانون برنامه دوم توسعه تدوين و در سال ۱۳۷۶ از طريق سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي ابلاغ گرديده است بيان مي‌گردد

اهداف بخش

هدف، انجام تحقيقات در زمينه مسائل مربوط به خاك و آب به منظور شناسايي و طبقه­بندي خاكها، ارزيابي اراضي كشور، بررسي و تعيين روش­هاي علمي و اقتصادي بهره‌وري از منابع خاك و آب در زمينه توليد محصولات كشاورزي و هماهنگ كردن اين فعاليتها با ساير برنامه‌هاي تحقيقاتي

وظایف بخش

وظايف اساسي: برنامه ريزي تحقيقات و مطالعات مربوط به خاك، آب و گياه در سطح استان با همكاري مراكز تحقيقات كشاورزي استانها، تهيه و تنظيم اين برنامه‌ها براي اظهار نظر شوراي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با رعايت اولويت آنها و برآورد اعتبارات مورد نياز و انجام تحقيقات كاربردي و بنيادي به صورت مستقل و يا مشترك با مؤسسات و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها شامل

· مطالعه و بررسي خصوصيات، تشكيل و طبقه بندي خاكهاي استان و تعيين استعداد و قابليت اراضي براي مصارف گوناگون كشاورزي، منابع طبيعي و آمايش سرزمين

 انجام تحقيقات در زمينه حاصلخيزي خاكها،‌ تغذيه گياه و روشهاي مناسب جلوگيري از كاهش مواد آلي خاكها

 انجام تحقيقات در زمينه مواد آلاينده خاك و آب و تهيه روشهاي مناسب براي رفع آلودگي خاك و آب

 انجام تحقيقات در زمينه روابط خاك و آب و گياه و تعيين بازده آبياري و بازده روش‌هاي مختلف آبياري

 انجام آزمايش‌هاي تجزيه‌ فيزيكي، شيميايي، مينرالوژيكي و ميكروپدولوژي نمونه خاكهاي استان

 انجام تجزيه‌هاي لازم بر روي نمونه‌هاي آب، كود و گياه در طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي

 تهيه و انتشار نتايج حاصله از اجراي طرحهاي تحقيقاتي به صورت مقالات علمي و گزارشات تحقيقاتي

 ايجاد ارتباط با سازمانها و مراكز اجرايي و توليدي كشاورزي به منظور آشنايي با مسائل موجود در زمينه مسائل خاك و آب جهت تعيين خط مشي و برنامه ريزي طرحهاي تحقيقاتي مربوطه

 • دستاوردهاي بخش

۱- امکان سنجی کشت پسته در استان زنجان

به دنبال شور شدن منابع آب آبیاری و خاک‎های کشاورزی در حاشیه رودخانه قزل اوزن، توجه ویژه‎ای به کشت محصولات خاص مقاوم به شوری و شرایط کم آبی صورت گرفته و در نتیجه بررسی امکان کشت پسته در اراضی حاشیه رودخانه قزل اوزن ضرورت یافت. نتایج این تحقیق نشان داد پارامترهای اقلیمی رطوبت نسبی هوا  در زمان­های بحرانی ایجاد محدودیت می­نمایند. خصوصیات خاک، کشت پسته را تهدید نمی­کند. شوری نسبتا زیاد، غلظت بیش از حد کلر و مجموع یونهای کلسیم و منیزیم، کیفیت منابع آب را با محدودیت مواجه ساخته است. نتیجه کلی نشان داد تنها ۵/۰ درصد اراضی به دلیل بافت سنگین خاک با محدودیت متسط روبرو بوده و بقیه اراضی به دلیل محدودیت های کلی خاک و آب در کلاس مناسب با محدودیت کم طبقه بندی شدند.

۲- بررسی تعادل تغذیه ای باغ های سیب شهرستان خدابنده

خاک­ها مشکل شوری نداشتند. در مقابل مشکلات قلیاییت و زیادی آهک مشهود و فقر شدید کربن آلی در خاک­ها مشاهده شد. بیشترین و شدیدترین کمبود مربوط به عنصر روی در برگها است و سپس به ترتیب پتاسیم، فسفر، مس و نیتروژن آثار کمبود را در برگ درختان سیب نشان دادند. بیش بود عناصر منگنز و بور، نیتروژن، مس و فسفر نیز در برگ درختان مشاهده شد که نشان از عدم تعادل تغذیه ای در مدیریت درختان سیب می باشد.

۳- بررسی وضعیت تغذیه ای تاکستان­های شهرستان خدابنده

پتاسیم دارای گسترده­ترین کمبود و عناصر نیتروژن و فسفر دارای بیش­بود هستند. تمام منطقه دارای کمبود شدید مس و تواما دارای زیادبود بور هستند. در مورد منگنز حدود ۲۹ درصد منطقه زیادبود آن را نشان داده و کمبود این عنصر مشاهده نشد. ۷۶ درصد باغات منطقه دارای کمبود روی و ۲۴ درصد بقیه نیز زیادبود آن را نشان می دهند.

۴- پایش كيفيت آبهای سطحی و زیرزمینی در حاشیه رودخانه قزل اوزن

بیشترین مقادیر هدایت الکتریکی رودخانه قزل­اوزن در اراضی شهرستان های خدابنده، ایجرود، ماهنشان و کمترین مقدار در شهرستان طارم وجود دارد. نتایج آب چاههای حاشیه رودخانه قزل اوزن نشان داد در بیشتر مناطق شوری بیشتر از آبهای سطحی می باشند.

۵-  بررسي مقدار فلزات سنگین (کادمیم، سرب)، نیترات و باقیمانده­ی سموم در میوه­ها و سبزیجات تولیدی زنجان

غلظت کادمیوم در سبزیجات شهر زنجان بالاتر و در سایر شهرستانهای استان تجمع فلزات سنگین در سبزیجات پایینتر از حد مجاز بود. بین سبزیجات تحت کشت منطقه طارم میزان تجمع نیترات در کرفس بطور میانگین بیش از حد استاندار (۱۰۰۰میلی گرم در کیلو گرم) مشاهده شد. در سایر سبزیجات مورد بررسی میزان تجمع نیترات پایینتر از حد استاندارد بود.

۶- مطالعات پایلوت طرح الگوی کشت ملی در منطقه خدابنده

۷- بررسي تاثیر پساب استخر های پرورش ماهی قزل آلا بر کیفیت آب رود خانه قزل اوزن در منطقه ماهنشان وتعیین توان خود پالایی این رودخانه

۸- مطالعه اثرات شهرک تخصصی روی بر آلودگی خاک، گیاهان زراعی و باغی و منابع آب اطراف شهرک به فلزات سنگین

۹- بررسی تاثیر  روی و پتاسیم بر عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی میوه زیتون

فرمول کودی مناسب برای این دو عنصر در باغ های زیتون طارم کاربرد ۱۲۰ کیلوگرم K2O در هکتار و محلول پاشی سولفات روی با غلظت ۵ در هزار در زمان قبل از باز شدن گل و بعد از ریزش گلبرگ ها می باشد.

۱۰- بررسی تاثیر روش های مختلف کاربرد کود نیتروژنی بر کارایی مصرف نیتروژن و تغییرات عناصر غذایی در طول سیکل های باردهی در درختان زیتون

کاربرد نیتروژن به صورت ترکیب مصرف خاکی و محلول‌پاشی و محلول پاشی تنها موجب بهبود پارامترهایی نظیر درصد گل های کامل، درصد تشکیل میوه، نسبت به تیمار شاهد و تیمار مصرف خاکی می‎گردد. فرمول مناسب مصرف كود نيترو‍ژن در باغ های زیتون طارم مصرف توام خاکی (۲۵۰ گرم نیتروژن برای هر درخت) و محلول‌پاشی (۲۵۰ گرم نیتروژن برای هر درخت در سه تقسیط به همراه ۵/۷ لیتر آب) در طول فصل رشد می باشد.

۱۱- بررسي تأثير مقادير و زمان هاي محلول‌پاشي عناصر نیتروژن،‌ بور و روي بر روي تشكيل ميوه و خصوصيات كمي و كيفي ميوه زيتون

برای افزایش درصد تشکیل میوه و افزایش وزن میوه محلول پاشی سولفات روی ۵ در هزار و اسید بوریک ۵ در هزار در دو زمان بهار و پاییز و برای افزایش طول میوه و نسبت طول به قطر میوه محلول پاشی دو بار اوره ۱۰ در هزار و سولفات روی ۵ در هزار پیشنهاد می گردد.

۱۲- بررسی وضعیت آلودگي خاك‌‌های اراضی زراعی فاریاب استان زنجان به برخی عناصر سنگین

نتایج نشان داد، غلظت کل و قابل جذب فلزات سنگین در حاشیه معادن و مراکز استخراج و فرآوری فلزات، نسبت به اراضی دورتر بیش­تر می باشد. در بعضی مناطق، میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیم و روی) بالاتر از حد مجاز استانداردهای ملی مشاهده شد.

۱۳- تاثیر روش های کاربرد اسید هیومیک بر خصوصیات کمی وکیفی زیتون در شرایط تنش شوری

۱۴- بررسی اثربخشی کود زیستی ویژه گندم (فلاویت) برعملکرد گندم در استانهاي مختلف کشور

۱۵- بررسي تاثير مقادير مختلف کلش گندم و نيتروژن بر عملکرد گندم ديم در دو نوع تناوب زراعي

۱۶- غربالگری مقاومت به قارچ Verticillium dahliae  عامل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در ارقام امیدبخش و کلکسیون ژنوتیپ‌های بومی زیتون ایران

۱۷-بررسی اثر محلول پاشی عناصر ازت، بر و روی بر تشکیل میوه و برخی خصوصیات کمی و کیفی انگور رقم کشمش بیدانه آذربایجان غربی

۱۸- مطالعات پژوهشی مکان یابی، خاکشناسی و ارزیابی اراضی برای احداث باغات در استان زنجان

۱۹- كاربرد سيستم آبياري قطره اي زير سطحي در درختان بارده زيتون طارم

۲۰- بررسی و تعیین قابلیت و محدودیت های اراضی شیبدار پیشنهادی در شهرستانهای ماهنشان، زنجان، طارم، خدابنده و زرین آباد استان زنجان برای توسعه باغات

 

 • یافته‌های قابل ترویج بخش
 1. معرفی روش­ مناسب کاربرد کود نیتروژنی به منظور افزایش کارایی مصرف نیتروژن در درختان زیتون شهرستان طارم
 2. معرفی ویژگی­های میوه شناسی ارقام پسته در شهرستان ماهنشان استان زنجان
 3. شناخت فنولوژی ارقام پسته در شهرستان ماهنشان و ارائه راه حل­های بهبود وضعیت میوه دهی پسته
 4. شناخت وضعیت آلودگی خاک­های اراضی زراعی فاریاب استان زنجان به برخی عناصر سنگین و پیشنهاد روش­های اصلاح این اراضی
 5. معرفی مقادیر و زمان­های محلول­پاشی عناصر نیتروژن، بور و روی برای افزایش تشکیل میوه و بهبود خصوصیات کمی و کیفی میوه زیتون
 6. تعیین اولویت­های تغذیه­ای درختان زیتون در طارم برای بهبود عملکرد کمی و کیفی
 7. پیش بینی مشکلات و ناهنجاری­های تغذیه­ای پیش روی کشت ارقام مختلف پسته در شهرستان ماهنشان استان زنجان
 8. شناخت ناهنجاری های تغذیه­ای باغ­های سیب شهرستان خدابنده جهت بهبود وضعیت تغذیه ای
 9. شناخت ویژگی­ها و محدودیت­های خاک­شناسی و آب برای کشت پسته در شهرستان ماهنشان استان زنجان
 10. شناسایی مايه تلقيح باکتري‌هاي محرک رشد برای افزايش عملکرد گندم ديم
 11. تعیین اولویت­های تغذیه­ای درختان زیتون در طارم برای بهبود عملکرد کمی و کیفی
 12. تعیین مقدار مناسب کاربرد روی و پتاسیم بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیتون
 13. تعيين تاريخ کاشت مناسب برای لگوم های علوفه‌ای يکساله به عنوان گياه پوششي در سال آيش و تاثير آن در برخی خواص فيزيکی خاک و عملكرد گندم در شرايط دیم
 14. ایجاد بانک اطلاعات خاک در اراضی زراعی و باغی شهرستان خدابنده استان زنجان و تعیین محدودیت­های خاک­های شهرستان
 15. معرفی گیاهان پوششی مناسب با تاکید بربهینه سازی سیستم­های زراعی و توسعه کشاورزی پایدار
 16. بررسی وضعیت تغذیه­ای تاکستان­های شهرستان خدابنده
 17. تعیین شاخص­های اقلیمی موثر در مراحل مختلف رشد پسته در منطقه ماهنشان استان زنجان

 

1430113887_1 1430115275_4 1430115251_3 1430113954_2