فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 50
  • بازدید دیروز: 5,430
  • کل بازدید ها: 3,527,187
  • ورودی موتور جستجو: 49,787

معرفی بخش منابع طبیعی

بخش تحقیقات جنگها و مراتع

مقدمه:

استان زنجان در عرض شمالي ۲۵ درجه و ۳۵ دقيقه تا ۳۷ درجه و ۱۵ دقيقه و طول شرقي ۴۷ درجه و ۱۵ دقيقه تا ۴۹ درجه و ۲۵ دقيقه

مساحت استان زنجان ۲۲۱۵۶۹۸ هكتار

مراتع حدود ۴۳ درصد مساحت استان زنجان

جنگل‌های حفاظتی حدود ۸/۲ درصد مساحت استان زنجان

 

وظایف بخش

۱)       تحقیق در راستای افزایش تولید و اصلاح و بهبود وضعیت مراتع و دسترسی به منابع جدید مواد سلولزی

۲)       توسعه تحقیقات گیاهان داروئی، گیاهشناسی، تنوع زیستی و اکوسیستم های ویژه استان

۳)       تحقیق و توسعه فرهنگ استفاده از منابع طبیعی و بستر سازی مشارکتهای مردمی در بهره برداری از منابع طبیعی

۴)       اجرای طرح های تحقیقاتی متناسب با نیاز های دستگاه اجرا و اولویت های پژوهشی استان

۵)       انتقال یافته های تحقیقاتی به کارشناسان بخش اجرا و ارائه یافته های تحقیقاتی در قالب نشریه و بروشور ترویجی

 

اهداف بخش

۱)       تحقیق در راستای مدیریت بهینه منابع طبیعی و توسعه فرهنگ منابع طبیعی و بسترسازی مشارکتهای مردمی

۲)       شناسائی و حفظ تنوع زیستی و اکوسیستم های ویژه استان

۳)       احیاء و توسعه مراتع

۴)        افزایش تولید و دسترسی به منابع جدید علوفه ای ، داروئی و مواد سلولزی

 

دستاوردهای شاخص بخش

۱)      جمع آوری، شناسائی ومعرفی ۱۱۵۰ گونه گیاهی از استان وتاسیس هرباریوم مرکزی استان زنجان

۲)      تیپ بندی مراتع و تهیه نقشه پوشش گیاهی استان

۳)      تهیه اطلس جنگلهای استان

۴)       جمع آوری، شناسائی و معرفی ۲۲۰ گونه گیاه داروئی از استان

۵)      ارائه میزان تولید و مصرف و فنولوژی ۲۰ گونه مهم مرتعی استان

۶)      تعیین ارزش رجحانی ۱۲ گونه مهم مرتعی استان

۷)      تاسیس غنی‌ترین کلکسیون جمعیت های مختلف آویشن کشور در ایستگاه خیرآباد

۸)      معرفی ارقام یونجه بومی محلی پرمحصول در شرایط دیم با فرمول کودی مشخص

۹)       ارائه میزان برداشت مجاز ۳ گونه مهم مرتعی تیپهای رویشی استان و شرایط اکولوژیک کشور

 

 

امکانات مزرعه و آزمایشگاهی بخش

 

 1  2  10
ایستگاه تحقیقات درختان چند منظوره ماهنشان کلکسیون آویشن کلکسیون صنوبرهای اصلاح شده

مجموع فعالیت های علمی و پژوهشی بخش

 

طرح ها/پروژه ها مقالات علمی- پژوهشی مقالات همایشی مقالات علمی- ترویجی نشریات ترویجی پایان نامه دانشجویی
راهنما مشاور  
۵۴ ۳۲ ۶۰ ۲ ۲ ۵ ۱۰

طرحها/پروژه‌های تحقیقاتی در دست اجرا

ردیف عنوان مجری سال اجرا
۱ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکو سيستم هاي ايران و انتشار ليست قرمز گونه هاي گياهي ايران سید احمد موسوی ۱۳۹۵- ۱۴۰۰
۲ شناسایی و تعیین گونه های گیاهی و فلور گیاهی مناطق بياباني استان زنجان سید احمد موسوی ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۳ تعيين قلمرو محدوده هاي بياباني استان زنجان و شناسايي و معرفي گونه هاي گياهي سازگار و قابل تکثير و کشت در اين مناطق پرويز عبدي نژاد ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۴ تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده مناطق بياباني استان زنجان پرويز عبدي نژاد ۱۳۹۵- ۱۳۹۹
۵ بررسي علل کاهش پراکنش گونه باريجه (Ferula gummosa) در استان زنجان پرويز مرادي ۱۳۹۶ – ۱۳۹۹
۶ بررسي فيتوشيمي گونه‌هاي ارزشمند جنس آويشن Thymus)) به منظور معرفي رقم مناسب و پايدار-مطالعه موردي :استان زنجان پرويز مرادي ۱۳۹۷ – ۱۴۰۰
۷ مقايسه عملکرد سرشاخه گلدار و توليد بذر در گونه‌هاي برتر آويشن‌هاي بومي ايران (استان زنجان) پرويز مرادي ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰
۸ کاربرد اوميکس ترکيبي در درک پاسخ به تنش خشکي در گياه آويشن پرويز مرادي ۱۳۹۶ – ۱۳۹۹
۹ ارزيابي شرايط طبيعي رويشگاه و تهيه نقشه قلمرو گسترش گياهان دارويي و صنعتي استان زنجان جعفر خلفي ۱۳۹۶ – ۱۳۹۸
۱۰ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (استان زنجان) طه مجيدي ۱۳۹۶- ۱۳۹۸
۱۱ پروژه پايش کيفي مراتع استان زنجان- سايت بادامستان فرها د آقاجانلو ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰
۱۲ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Hedysarum  criniferum Boiss. در استان زنجان فرها د آقاجانلو ۱۳۹۶ – ۱۳۹۹
۱۳ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه  Astragalus curvirostris Boiss. در استان زنجان فرها د آقاجانلو ۱۳۹۶ – ۱۳۹۹
۱۴ کشت جمعيت هاي متحمل اسپرس(Onobrychis sativa) به سفيدک سطحي در پنج  استان کشور  (زنجان) محمدرحيم معيني ۱۳۹۷ – ۱۳۹۹