فارسی | English

جستجو

معرفی بخش گیاه پزشکی

سیمای بخش تحقیقات گیاهپزشکی 

زیر بخش­های تحقیقاتی

 ۱ بیماری شناسی گیاهی

انجام تحقیقات بیماریهای گیاهی و عوامل بیماریزای گیاهی شامل قارچ ها و باکتری ها، تحقیقات اپیدمیولوژی عوامل بیماریزا، ژنتیک مقاومت به عوامل بیماریزای گیاهی، رابطه ملکولی پاتوژن و گیاه.

 ۲-  حشره شناسی کشاورزی

 انجام تحقیقات مرتبط با شناسایی ، ارزیابی خسارت و ارایه روش های مختلف کنترل حشرات و کنه های خسارت زای گیاهی و دشمنان طبیعی آنها، جمع‌آوري،‌بررسي و شناسايي فون حشرات جنگلها و درختچه های جنگلی و مراتع.

 ۳ علف های هرز

شناسایی گونه های غالب علف های هرز در مزارع مختلف استان و مطالعه روشهاي تلفيقي زراعي و شيميايي در كنترل علفهاي هرز محصولات مختلف.

 ۴ جوندگان

مطالعه تغییرات جمعیت فون جوندگان استان، ارایه راهکار های لازم برای کاهش خسارت جوندگان. مطالعه کارایی سموم مختلف برای کنترل شیمیایی جوندگان مضر باغات و مزارع استان

 دستاوردهاي بخش

معرفي روغن ولک به جايگزيني مصرف  آفتکشهای شیمیایی برای کنترل پسیل زیتون

شناسايي گونه‌هاي مختلف جوندگان (موشها) در استان و معرفی موش مغان Microtus socialis به عنوان  گونه غالب.

ارائه روشهای دقیق برای  پیش آگاهی و نمونه برداری از سن گندم در کوه و مزرعه.

شناسایی و ارزیابی عوامل طبیعی کنترل کننده ی سن گندم بویژه زنبورهای پارازیتوئید.

معرفی ارقام حساس زیتون در برابر مگس زیتون وتوصیه برداشت زیتون کنسروی در پایان تابستان و زیتون روغنی تا نیمه آبان برای جلوگیری از خسارت مگس زیتون.

معرفی ارتفاع و جهت مناسب نصب تله های زرد چسبنده برای شکار مگس میوه ی زیتون

شناسایی بیماریهای مهم گندم، جو، پیاز، لوبیا، یونجه، اسپرس، کلزا و آفتابگردان، سیب زمینی و ارائه روشهای مناسب کنترل خسارت هرکد ام.

شناسایی عوامل مهم  زوال درختان زیتون و ارائه توصیه های مناسب.

ارائه روش مولکولی برای تشخیص سریع آلودگی زیتون به قارچ ورتیسیلیوز.

ارائه روش مولکولی برای تشخیص سریع چند رقم مهم زیتون.

شناسایی علفهای هرز محصولات اساسی استان ومعرفی علفکشهای مناسب برای کنترل آنها

تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز گندم و جو آبی و دیم درمحیط GIS

معرفی و توصیه علفکش جدید ایماز تاپیر برای کنترل علفهای هرز مزارع لوبیا

تعیین وضعيت بيماريهاي مهم باكتريايي سيب زميني و مناطق آلودگی آنها در استان،

تعیین اثرات جمعیت مایکوفلور زیتون بر روی خصوصیات کیفی روغن زیتون و ارایه راهکار هایی برای جلوگیری از افزایش اسیدیته روغن زیتون با تاکید بر شرایط نگهداری مناسب زیتون بعد از برداشت،

تعيين گونه‌هاي مختلف سس در مزارع یونجه استان

تعیین کارایی و معرفی ایزوله ای از قارچ فوزاریوم برای کنترل بیولوژیکی گل جالیز در مزارع گوجه فرنگی استان زنجان

تعیین بهترین تراکم کاشت بوته لوبیا بمنظور کنترل علف­های هرز

تعیین تفاوت کشت مکانیزه و نیمه مکانیزه لوبیا در بروز بیماری­های گیاهی این محصول

تعیین دوزهای موثر علف کش رانداپ در کنترل سس یونجه

شناسايي علفهاي هرز مزارع کلزا در سطح استان و تعیین میزان پراکنش و تراکم علفهای هرز برای هر شهرستان

شناسايي علفهاي هرز مزارع نخود و عدس دیم در سطح استان و تعیین میزان پراکنش و تراکم علفهای هرز برای هر شهرستان

معرفی سموم کرب و پرسوئیت در کنترل سس و علف­های هرز مزارع یونجه

تعیین و ترویج تجربی فاکتورهای موثر در کاهش بیماری­های ریشه و طوقه لوبیا

تعییم مناسب­ترین عمق کاشت لوبیا جهت کاهش خسارت بیماری­های ریشه و طوقه آن

تعیین علل حضور علف های هرز در مزارع گندم مناطق سرد

تعیین کارآیی علف کش فوزات (گلی فوزیت ۴۱٪ SL) در کنترل علف های هرز باغات میوه

معرفی روش مديريت تلفيقي سس در يونجه‌زارهاي تازه استقرار يافته

تعیین اثر تاریخ های تهيه بستر کاشت و کاربرد علف‌کش برروی جمعیت علف‌هاي‌هرز، مگس لوبيا و پوسيدگي­هاي طوقه و ريشه در لوبيا چيتي

تعیین كارايي علف‌کش‌هاي ايمازتاپير، تري‌فلورالين و مخلوط آنها در كنترل علف‌هاي‌هرز لوبیا و اثرات باقی مانده آن‌ها در تناوب زراعی با گندم

تعیین تاثیر قارچ‌کش تري فلوكسي استروبين + تبوكونازول (Nativo WG 75) در کنترل بیماری لکه سیاه سیب

تهیه بانک اطلاعات ارقام و ژنوتیپ‌های زیتون موجود در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم

شناسائي و تعيين پراكنش نماتدهاي سيستي سيب زميني در مناطق سيب زميني كاري كشور

تعيين و تشخيص گونه  Ustilago unda  عامل اصلی عامل  سياهك آشكار جو در استان زنجان،

معرفی لوبيا قرمز بعنوان لوبياي مقاوم به آنتراكنوز لوبيا و ترويج و توصيه كشت آن در كانونهاي آلوده به بيماري فوق بجاي لوبيا سفيد و چيتي،

تعيين و معرفي قارچ Phoma medicaginis بعنوان عامل ساقه سياه يونجه دراستان و معرفي آن براي اولين بار درايران

شناسايي ومعرفي قارچ Botrytis cinerea بعنوان عامل پوسيدگي طبق، ساقه و طوقه آفتابگردان دراستان زنجان اين بيماري در آفتابگردان با علائم پوسيدگي ساقه و طوقه درايران جديد مي­باشد،

شناسائی و معرفی قارچ Verticillium dahliae از روی درختان زیتون طارم و تعیین حساسیت ارقام محلی زرد و روغنی نسبت به این قارچ،

شناسايي علفهاي هرز مزارع گندم و ‌جو آبی مزارع سطح استان و تعیین میزان پراکنش و تراکم علفهای هرز برای هر شهرستان،

تعیین زمان و سموم علف کش مناسب جهت کنترل پاجوشهای زیتون،

معرفی سم علف کش سوپر گالانت به جای سموم رایج علف کش در مزارع پیاز جهت کنترل علف­های باریک برگ

 وظایف بخش

بکارگیری نیروهای متخصص و هدایت آنها در جهت رفع نیازهای گیاه­پزشکی منطقه کشور،

مسئله یابی و شناسائی آفات، بیماریهای گیاهی، علفهای هرز و سایر جانوران زیان آور کشاورزی استان،

تعامل و هماهنگی با ارگانها و ادارات ذیربط گیاه­پزشکی استان در جهت تعیین اولویتهای گیاه­پزشکی استان،

تشکیل و نگهداری هرباریوم گیاهی گونه های مهم و موجود در استان،

تشکیل و نگهداری کلکسیونهای جانوری، حشرات از آفات و جانوران مهم زیان آور کشاورزی در استان،

تهیه، تدوین و اجرای پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی منطقه ای و استانی برای پاسخگوئی به ابهامات، نیازها و مشکلات گیاه­پزشکی در استان و کشور،

تهیه، تدوین و اجرای پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی ملی با همکاری موسسات تحقیقاتی مادر و سایر مراکز تحقیقات کشاورزی استانها،

انتقال یافته های تحقیقاتی به مراجع علمی و بین المللی از طریق نشر آنها در مجلات علمی، ارائه سمینارها، کنگره ها و سایر مجامع علمی،

پاسخگوئی به مراجعین اعم از کشاورزان، باغداران و واحد های اجرائی در خصوص راهنمائی برای ردیابی، پیشگیری و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز مزارع و باغات.

 اولویتهای تحقیقاتی بخش تحقیقات گیاهپزشکی

بررسي امکان تولید محصولات ارگانیک در استان زنجان،

بررسی امکان کنترل تلفیقی مگس زیتون،  زنجره مو، مگس سیر و لوبیا، کنه لوبیا و تریپس پیاز.

بررسی امکان کنترل ملخ بومی طارم.

بررسی امکان کاهش سمپاشیهای معمول در باغات میوه سردسیری استان.

مطالعه روش های کنترل تلفیقی بیماری های ریشه و طوقه گندم و جو،

مطالعه و تعيين ارقام متحمل سيب زميني به بيماريهاي مهم قارچي و ویروسی سیب زمینی،

مطالعه تأثير گياهان پوششي در كنترل علف‌هاي هرز باغات  و مزارع استان.

بررسي و تعيين اهميت زنگ سير، ارزیابی مقاومت ارقام و بررسی روش های کنترل آن،

مطالعه‌ ميزان‌ باقي‌مانده‌ سموم‌ دفع‌ آفات‌ نباتي‌ درسبزیهای مهم استان .

بررسي بيولوژي، پراكنش و راههاي كنترل بيماريهاي مهم لوبيا در استان (ويروسي و قارچي)،

اپیدمیولوزی عوامل بیماریزای قارچی لوبیا،

ارزیابی مقاومت ارقام و ژنوتیپ های محلی زیتون نسبت به بیماری پژمردگی ورتیسلیومی زیتون،

مطالعه بيولوژي و تعيين كارايي عوامل كنترل كننده بيولوژيك آفات جنگلها (ارس، بلوط و…)،

بررسي روشهای  كنترل دارواشك گياه نيمه انگل درختان ارس،