فارسی | English

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 125
  • بازدید دیروز: 1,425
  • کل بازدید ها: 3,505,569
  • ورودی موتور جستجو: 49,698

معرفی واحد ثبت گواهی و بذرنهال

عنوان بخش
مقدمه

ü واحد استانی تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با نظارت بر تولید بذر گواهی شده شامل بذر غلات (گندم و جو) دیم و آبی، حبوبات (نخود، لوبیا و …) دیم و آبی، سیب زمینی و … و همچنین تولید نهال پیش گواهی و گواهی شده نقش به سزایی در تامین بذر و نهال مورد نیاز کشاورزان، افزایش عملکرد در واحد سطح، کمک به احداث و اصلاح باغات با محصول و عملکرد مناسب، افزایش درآمد کشاورزان، کاهش خسارت عوامل طبیعی و آفات و بیماری ها با تولید بذر و نهال مقاوم و سازگار، خودکفایی در تامین محصولات کشاورزی و غذایی و … دارد.

 

وظایف بخش

۱-      نظارت بر تولید  بذر غلات آبی و دیم در طبقات پرورشی۳، مادری و گواهی شده

۲-      نظارت بر تولید  بذر حبوبات آبی و دیم در طبقات پرورشی۳، مادری و گواهی شده

۳-      نظارت بر تولید  بذر گواهی شده دانه‏های روغنی مورد نیاز استان

۴-      نظارت بر تهیه و تولید بذر اصلاح شده و شناسه دار سیب زمینی

۵-      نظارت بر تهیه و تولید نهال های شناسه دار درختان سیب گلابي، به،زیتون،زردآلو، شلیل، هلو، بادام، گيلاس، آلبالو، گردو پیوندی، آلو، انار، انگور

۶-      همکاری با مدیریت های تابعه مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص مسایل فنی و به زراعی

۷-      همکاری با ساير بخشهاي تحقيقاتي در زمينه بذر و نهال

اهداف بخش

۱-      تامین بذر گواهی شده غلات (گندم و جو) دیم و آبی مورد نیاز کشاورزان استان

۲-      تامین بذر گواهی شده سیب زمینی مورد نیاز کشاورزان استان

۳-      تامین بذر گواهی شده حبوبات (نخود، لوبیا، عدس) دیم و آبی مورد نیاز کشاورزان استان

۴-      تامین نهال گواهی شده، اصیل و مرغوب ارقام مختلف سیب، گلابی، هلو، آلو، گوجه، به، آلبالو، گیلاس، گردو و …

۵-      تامین بذر و نهال سازگار با شرایط اقلیمی و بیولوژیکی منطقه

۶-      افزایش عملکرد در واحد سطح و به تبع آن افزایش راندمان آب و نهاده ها و … و در نهایت کمک به خودکفایی بخش کشاورزی در تامین نیازهای غذایی کشور

دستاوردهای شاخص بخش

۱-    غلات: نظارت بر تولید بذر گندم و جو

شرح سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ سال ۹۶ سال ۹۷
گندم جو گندم جو گندم جو گندم جو گندم جو
سطح زیر کشت (هکتار) ۱۰۱۳۶ ۲۰۹ ۱۰۱۳۶ ۲۰۹ ۱۱۷۹۵ ۵۵۴ ۱۱۶۲۶ ۶۳۸ ۱۱۶۰۰ ۸۳۰
بذرتولید شده (تن) ۱۱۵۰۲ ۱۷۲ ۱۱۵۰۲ ۱۷۲ ۱۴۸۶۶ ۱۰۰۵ ۱۱۹۳۳ ۴۳۴ ۱۸۰۰۰ ۱۰۰۰

 

** واحد تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال استان زنجان در سال زراعی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ با نظارت بر تولید ۱۶۰۰۰ تن بذر گندم و جو در ارقام و طبقات مختلف بذری، ضمن شکستن رکورد تولید بذر استان، توانست ۷ سال زودتر به برنامه سند ۱۴۰۴ که پوشش ۴۵ درصدی مزارع گندم استان با استفاده از بذور گواهی شده بود، دست یابد.

 

 

 

۲-    سیب زمینی: نظارت بر تولید بذر گواهی شده سیب زمینی

شرح سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ سال ۹۶ سال ۹۷
سطح زیر کشت (هکتار) ۱۱۵ ۷۰ ۵۵ ۳۵ ۵۰
عملکرد غده بذری (تن) ۱۸۹۶ ۱۴۰۰ ۱۷۵۰ ۷۰۰ ۱۵۰۰

۳-    حبوبات: نظارت بر تولید بذر گواهی شده لوبیا

شرح سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ سال ۹۶ سال ۹۷
سطح زیر کشت (هکتار) ۳٫۲ ۴۵ ۴۵ ۱۴۹ ۱۵۰
میزان بذر خریداری شده (تن) ۴٫۸ ۹۲ ۸۹ ۲۰۲ ۱۴۵

۴-   نهال : نظارت بر تولید نهال شناسه دار

شرح سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ سال ۹۶ سال ۹۷
تعداد نهالهاي توليدي شناسه‌دار (اصله) ۷۷۳۳۴۱ ۵۷۷۸۶۶ ۲۸۲۱۹۰ ۲۰۴۹۴۰ ۳۵۰۰۰۰

 

۵-      تمدید ۹ فقره مجوز تولید بذر غلات و ۲ فقره مجوز تولید بذر حبوبات و اقدام جهت صدور ۱ فقره مجوز تولید بذر غلات، ۵ فقره مجوز تولید بذر سیب زمینی و ۱ فقره مجوز تولید بذر پیاز و ثبت این مجوز ها در سامانه الکترونیکی صدور و تمدید مجوز موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

۶-      تمدید ۱۳ فقره کارت صلاحیت نظارت بر مزارع بذری غلات

۷-      کنترل سطح کشت مزارع بذری غلات برای سال زراعی ۱۳۹۸- ۱۳۹۷ و انجام امور استانی مربوط به ثبت اطلاعات پیمانکاران و همچنین اطلاعات و کروکی مزارع در سامانه الکترونیکی نظارت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 

 

امکانات مزرعه و آزمایشگاهی بخش

 

امکانات مزرعه

 

۱- تبلت جهت ثبت الکترونیکی فرم بازدید مزارع

۲- دو دستگاه جی پی اس

امکانات آزمایشگاهی

 

۱- لوپ

۲- بمبو

۳- ژرمیناتو

۴- انکوباتور

۵- آون

۶- اتوکلاو

۷- یخچال

۸- فریزر

 

امکانات آزمایشگاهی

 

۹- بینوکلر

۱۰- میکروسکوپ

۱۱- مقسم

۱۲- رطوبت سنج

۱۳- ترازوی دیجیتال

۱۴- پنس

۱۵- صندلی گردان آزمایشگاهی

۱۶- میز کار

 

 

 

 

 

 

مجموع فعالیت های علمی و پژوهشی بخش 

طرح ها/پروژه ها مقالات علمی- پژوهشی مقالات همایشی مقالات علمی- ترویجی نشریات ترویجی پایان نامه دانشجویی
راهنما مشاور
تعداد ذکر شود ۷

 

طرحها/پروژه‌های تحقیقاتی در دست اجرا

ردیف عنوان مجری سال اجرا
۱ بررسی پارت هاي بذري غلات گندم و جو در کرت هاي کنترلی استان زنجان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر  و نهال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴
۲ بررسی و تعیین مناسب ترین الگوي کشت دو منظوره علوفه- بذر یونجه همدانی بر اساس ارزش اقتصادي علوفه و بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر  و نهال ۱۳۹۴
۳ بررسی پراکنش و آلودگی مزارع تولید بذر جو به علف هاي هرز غیرمجاز، سایر ارقام و سایر محصولات در اقلیم معتدل و سرد کشور موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر  و نهال ۱۳۹۵
۴ بررسی وضعیت آلودگی مزارع جو بذري طبقه پرورشی ۳ کشور به بیماري لکه نواري جو و ارتباط آن با میزان آلودگی بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر  و نهال ۱۳۹۴
۵ بررسی کارایی سیستم گواهی بذر سیب زمینی در ایران از طریق ارزیابی هاي پست کنترل موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر  و نهال ۱۳۹۵
۶ بررسی کیفیت بذر ارقام گندم دیم و مقایسه وضعیت تولید بذر ارقام جدید با ارقام قدیمی در اقلیم سرد کشور موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر  و نهال ۱۳۹۶
۷

 

 

 

معرفی اعضای بخش

 

رئیس بخش

 

 nasiri حامد نصیری وطن

پست الکترونیک

کارشناس مسئول واحد

کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

تلفن ۰۹۱۲۴۴۱۳۴۸۲

کارشناس

 mo سید حمید موسوی

پست الکترونیک

کارشناس بذر

کارشناس زراعت

تلفن ۰۹۱۲۳۴۱۷۷۲۹

کارشناس

 hatami اکرم حاتمی

Hatami33@yahoo.com

کارشناس بذر

کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

تلفن ۰۹۱۹۲۷۸۳۸۴۶

کارشناس

 niyazi زهره نیازی

n.so98@yahoo.com

کارشناس بذر و نهال

کارشناس باغبانی

تلفن ۰۹۱۲۷۷۲۲۱۶۹