فارسی | English

برگزاری کارگاه آموزشی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره

مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره در جلسات متعدد با محققین معین آن شهرستان آقایان دکتر سید سعید موسوی و مهندس غلامرضا طاهریون درخواست برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان پهنه و بهره برداران در موضوعات مربوط به زنجره، سرطان مو و روش های نوین آبیاری را اعلام کرده بودند لذا طی هماهنگی و پیگیری های بعمل آمده توسط محققین معین آن شهرستان با مدیریت مرکز و مدیریت شهرستان خرمدره کارگاه آموزشی یکروزه در روز شنبه مورخه ۱۶ تیر۹۷ در محل مدیریت جهاد کشاورزی خرمدره تحت عناوین زیر برگزار گردید که پس از سخنرانی اساتید مدعو به پرسش های حاضرین پاسخ داده شد

  • معرفی و شناسایی روش های نوین آبیاری تحت فشار– خانم دکتر سمیرا واحدی
  • روش ها و راهکارهای علمی و عملی برای مبارزه با زنجره مو – آقای دکتر عارف معروف
  • روش ها و راهکارهای علمی و عملی برای مبارزه با سرطان مو – خانم دکتر ندا زند
  • ert36 ert37 ert38

جستجو