فارسی | English

برگزاری کارگاه آموزشی اصلاح نژاد و پرورش گوسفند افشاری در مرکز تحقیقات زنجان

با عنایت به پیگیری های بخش تحقیقات علوم دامی مرکز زنجان، ۳ فقره پروژه تحقیقاتی ملی با موضوعات اصلاح نژاد و پرورش گوسفند افشاری به استان زنجان ابلاغ شده که جهت آشنایی کارشناسان و بهره برداران استان با ماهیت، اهداف و شیوه های اجرایی پروژه های مذکور، ضرورت برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان و گوسفندداران پیشرو استان زنجان احساس گردید لذا طی هماهنگی و پیگیری های بعمل آمده توسط بخش تحقیقات علوم دامی مرکز با مدیریت مرکز، معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کارگاه آموزشی یکروزه در روز چهار شنبه مورخه ۱۳ تیر۹۷ در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان تحت عناوین زیر برگزار و پس از سخنرانی های مجریان ملی به پرسش های حاضرین پاسخ داده شد سپس جهت هماهنگی شیوه‌های عملی و اجرایی پروژه های مذکور جلسه ای با حضور آقایان دکتر بنابازی معاونت پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، مهندس صادقی معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، مهندس مرتضوی مدیر امور دام استان زنجان، دکتر طاهری ریاست مرکز، دکتر مرادی معاونت پژوهشی مرکز، مجریان ملی پروژه های مذکور دکتر اسدزاده و خانم دکتر زکی زاده، مسئول بخش تحقیقات علوم دامی مرکز زنجان دکتر سید سعید موسوی و کارشناسان ذیربط تشکیل و تدابیر و تصمیمات لازم جهت شیوه همکاری طرفین اتخاذ گردید.

ثبت و پایش جمعيتهاي گوسفند بومي كشور – آقای دکتر محمد حسین بنابازی

اصلاح نژاد گروهی گوسفندان افشاری با مشارکت بهره برداران – خانم دکتر سونيا زکي زاده چوبتراش

توسعه سامانه بهره‌ور روستایی پروش گوسفند در استان زنجان – – آقای دکتر نادر اسدزاده

tyu14 tyu15

 

جستجو