فارسی | English

اتمام عملیات تعمیر و بازسازی سیستم های آبیاری ایستگاه زیتون طارم

عملیات تعمیر، نصب و بازسازی قطعات فرسوده از جمله تانکر کود، فیلتراسیون، فلکه ها، نصب شناور برای استخر جدید و …. با تلاش همکاران ایستگاه و مساعدت آقای دکتر طاهری ریاست محترم مرکز به پایان رسید

طارم3 طارم4

جستجو