فارسی | English

ضبط برنامه تلویزیونی مدیریت نوین باغبانی زیتون

گروه فیلم برداری سازمان تحقیقات کشاورزی با حضور در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم به ضبط سخنان دکتر طاهری ریاست محترم مرکز با محوریت مدیریت نوین باغبانی و  تازه ترین یافته ها زیتون پرداختند و همچنین مقرر گردید برنامه های ضبط شده در قالب ۲ برنامه از تلویزیون پخش گردد

زیتون1

جستجو