فارسی | English

برگزاری دوره آموزش شناخت و روشهای کنترل انواع ملخ های بومی و مهاجر

دوره آموزش شناخت و روشهای کنترل انواع ملخ های بومی و مهاجر به صورت ملی و بنا به درخواست سازمان حفظ نباتات کشور و معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان از مورخه ۱۸/۶/۹۷ شروع و تا تاریخ ۲۲/۶/۹۷ به مدت ۵ روز برای ۴۳ نفر از کارشناسان حفظ نباتات و آفات و بیماریهای گیاهی استانهای کشور در محل سالن اشراق سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه خواهد داشت. مدرسین دوره ، آقایان مهندس محمود چالاکی زبردست ، مهندس رضا فرشاد ، مهندس علی بابعلی فشکی و مهندس محمد احمدی فر از سازمان حفظ نباتات کشور می باشند.

IMG_3764

IMG_3743

جستجو