فارسی | English

برگزاری کلاس آموزشی زنگ گندم

در روز سه ­شنبه مورخ ۲۰ شهریور ماه ۹۷ ، محققین معین مرکز، آقای دکتر فرهاد آقاجانلو و خانم مهندس زند به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ایجرود مراجعه نمودند. سپس بمنظور برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماری زنگ گندم و روش­های مدیریتی بیماری ویژه بهره­ برداران در محل برگزاری کلاس آموزشی در روستای خاکریز حضور پیدا کردند. در ابتدا خانم زند مباحثی شامل معرفی بیماری­های زنگ غلات، نحوه خسارت بیماری، مدیریت بیماری را بیان نمودند و در پایان کشاورزان حاضر در دوره پرسش­های خود را در ارتباط با بیماری­های غلات را مطرح نمودند.

New Picture

جستجو