فارسی | English

کشت بذر کلزا رقم اکاپی در اراضی مرکز

در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۹۷ عملیات کشت بذر کلزا رقم اکاپی با حضور کارشناسان زراعت و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان در مزارع ستاد انجام شد.

New Picture (5)

New Picture (4)

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 14
  • بازدید دیروز: 417
  • کل بازدید ها: 696,145
  • ورودی موتور جستجو: 23,026