فارسی | English

معرفی شبکه آزمایشگاهی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

شبکه آزمایشگاهی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور به عنوان متولی انجان فعالیت های آزمایشگاهی و پژوهشی در حوزه منابع طبیعی در سراسر کشور،همکاری گسترده ای با موسسه ها ،دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دارد.برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید

 http://labsnet.rifr-ac.ir

az

جستجو