فارسی | English

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات امور اراضی

دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات امور اراضی بنا به درخواست مدیریت محترم امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان در روز دوشنبه مورخه دوازدهم آذرماه ۹۷ برای تمامی کارشناسان مروج پهنه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها ( به تعداد  ۱۲۷ نفر ) در محل سالن زیتون  سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید .

 IMG_4655

جستجو