فارسی | English

برگزاری دومین جلسه کشاورزی هوشمند

روز دوشنبه مورخه ۱۵ بهمن ماه سال ۹۷ دومین جلسه کشاورزی هوشمند با حضور آقایان دکتر فرخی مدیر کل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، مهندس اجلی مدیر واحد رشد شرکت فناوری اطلاعات گاوازنگ، آقای دکتر پهلوانی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پایه و رئیس و معاونین و اعضای شورای مرکز رشد مرکز تحقیقات برگزار گردید. توافقات لازم در بحث مالی و استقرار واحد رشد مذکور در محل مرکز رشد انجام گرفت. سپس آقای دکتر پهلوانی پروپوزال هوشمند سازی واحد مرغداری را ارائه نمودند و توسط اعضای شورای مرکز  رشد مورد بررسی قرار گرفت.

هوشمند 2 هوشمند1

جستجو