فارسی | English

ارائه دو عنوان مقاله توسط اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان در همایش منطقه‌ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

 دو مقاله با عناوین زیر توسط اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان در همایش منطقه‌ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان ارائه گردید.

بررسی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر امنت غذایی استان زنجان ارائه  کننده: آقای دکتر  علی‌اکبر اسدی

تاثیر میزان و پراکنش نزولات در تولید گندم دیم و ارائه راهکارهایی برای سازگاری و تعدیل تغییر اقلیم ارائه کننده : آقای دکتر حسین نظری

 

هم2

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 47
  • بازدید دیروز: 4,956
  • کل بازدید ها: 1,469,112
  • ورودی موتور جستجو: 34,234