فارسی | English

برگزاری جلسه برنامه ریزی ادامه آموزش های عملی دوره مدیریت کشت گلخانه

چهارمین جلسه برنامه ریزی ادامه آموزش های عملی کارشناسان جدیدالاستخدام در حیطه تخصصی مدیریت کشت گلخانه ای روز شنبه ۲۴ فروردین ماه سال جاری با حضور رئیس مرکز، مدیر باغبانی سازمان، معاون آموزشی مرکز، کارشناس مسئول گلخانه های مدیریت باغبانی سازمان، مسئول گروه آموزش کارکنان مرکز و آقای مهندس محمود محبی نماینده و ناظر متخصص در حوزه گلخانه ای مرکز برگزار گردید. ابتدای جلسه معاون آموزشی مرکز ضمن خیر مقدم به اعضاء، گزارشی از برنامه های آموزش های عملی برگزار شده ارائه و در خصوص ادامه برنامه  توضیحاتی ارائه نمودند. در ادامه رئیس مرکز ضمن تشکر از زحمات و تلاش های صورت گرفته، تأکید بر بازدید کارشناسان از واحدهای گلخانه ای در سطح کشور که از تکنولوژی های نوین در امر پرورش و تولید بهره می گیرند را یادآور شدند. سپس هر یک از اعضاء نظرات کارشناسی خود را برای ادامه برنامه ارائه و مقرر گردید برنامه سوم آموزش های عملی با موضاعات مشخص شده ادامه و بخشی از آموزش های عملی در قالب واحدهای کوچک گلخانه به هر یک از گروهها ( ۴ تا ۵ نفره) واگذار و تمام مراحل آماده سازی، کاشت، داشت و برداشت را رأساً انجام دهند. همچنین تعدادی بازدید نیز از گلخانه های با تکنولوژی نوین در سطح کشور بعمل آید.

باغ 1 باغی2

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 42
  • بازدید دیروز: 6,417
  • کل بازدید ها: 1,879,110
  • ورودی موتور جستجو: 36,658