فارسی | English

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بهره برداران تحت عنوان تغذیه دام و پرواربندی گوساله

روز سه شنبه ۱۰اردیبهشت ماه ۹۸ ، دکتر سید سعید موسوی در اولین برنامه محققین معین سال ۹۸ بر اساس برنامه تهیه شده بعنوان محقق معین در مرکز خدمات جهاد کشاورزی محمود آباد از توابع مدیریت جهاد کشاورزی قیدار حضور یافتند و پس از استماع مشکلات و مسایل آن مرکز توسط کارشناسان و دامداران حاضر در جلسه، طبق برنامه تنظیم شده توسط آن مرکز کارگاه آموزشی تغذیه دام و پرواربندی گوساله برای بهره برداران توسط دکتر موسوی دایر شد که در زمینه اهمیت تغذیه دام،شناسایی مواد خوراکی، روش های مختلف پرواربندی گوساله توضیحات مبسوطی ارائه گردید و درپایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

 سعید3 سید سعید1سعید2

 

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 63
  • بازدید دیروز: 2,133
  • کل بازدید ها: 2,735,406
  • ورودی موتور جستجو: 42,820