فارسی | English

برگزاری روز مزرعه

در مورخ ۱۳ مرداد ۹۸ روز مزرعه با عناوین: معرفی رقم جدید گلرنگ صفه توسط آقایان مهندس خیاوی و دکتر اسدی ، معرفی ارقام پیشرفته و امید بخش حبوبات آبی (لوبیا) توسط خانم دکتر شبیری، مدیریت بیماری پوسیدگی خشک ریشه ناشی از فوزاریوم در مزارع لوبیا و مدیریت بیماری‌های برگی سیب زمینی توسط آقای مهندس کاخکی و خانم دکتر زند در ایستگاه تحقیقاتی خیرآباد با حضور کشاورزان پیشرو مناطق تابعه سازمان جهاد کشاورزی استان توسط مدیریت هماهنگی ترویج در ایستگاه تحقیقات خیرآباد برگزار گردید.

در ابتدا کشاورزان شرکت کننده از مزرعه ازدیادی گلرنگ بازدید نمودند، سپس آقای مهندس خیاوی و دکتر اسدی راجع به مدیریت و مزایای کشت گلرنگ در منطقه برای حضار سخنرانی نمودند. در ادامه برنامه با حضور کشاورزان در مزرعه سیب‌زمینی و ارائه توضیحاتی توسط آقای مهندس کاخکی و خانم دکتر زند راجع به بیماری‌های سیب‌زمینی بخصوص بیماری برگی سیب زمینی ادامه یافت. سپس شرکت کنندگان از مزارع ازدیادی و تحقیقاتی لوبیا بازدید نمودند و خانم دکتر شبیری در خصوص توصیه‌های فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا و معرفی ارقام پیشرفته و امید بخش لوبیا توضیحاتی ارائه نمودند. در خاتمه آقای مهندس کاخکی راجع به مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز لوبیا نیز مطالبی بیان نمودند. در پایان بازدید، به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد.

روز مزرعه 1 روزمزرعه 2

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 26
  • بازدید دیروز: 2,046
  • کل بازدید ها: 2,921,616
  • ورودی موتور جستجو: 44,714