فارسی | English

بازدید ریاست و کارشناسان محترم مرکز از پایگاه تحقیقاتی ماهنشان

در تاریخ ۱۳ مردادماه ۹۸ آقای دکتر مرادی ریاست محترم مرکز به همراه آقایان مهندس مصطفوی و نجفی و پرچیانلو از پایگاه تحقیقاتی ماهنشان بازدید کردند.  ابتدا از قطعه گیاه دارویی فیسالیس بازدید بعمل آمد و در این رابطه آقای پرچیانلو توضیحات لازم را در مورد مدیریت و نگهداری این محصول ارائه کردند. در ادامه از باغ پسته بارده بازدید گردید و روند پر شدن مغز، وضعیت عناصر غذایی، آبیاری و وضعیت علف های هرز مورد بررسی قرار گرفت. در ضمن از باغ جدید پسته که برای اولین سال باردهی دارد روند پر شدن مغز رقم جدید شاه پسند مورد بررسی قرار گرفت که پس از مطالعات انجام شده می توان به عنوان رقم پیش رس به منطقه توصیه گردد. در ادامه ریاست محترم مرکز از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماهنشان بازدید نموده و در مورد راه های همکاری بین مدیریت مذکور با مرکز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

بازدید مه بازدید مه2

جستجو

  • کاربران حاضر: 0
  • بازدیدکننده امروز: 26
  • بازدید دیروز: 2,046
  • کل بازدید ها: 2,921,616
  • ورودی موتور جستجو: 44,714